Ban Nội chính Trung ương: Sơ kết công tác đối với cán bộ theo dõi địa bàn

Thứ Ba, 06/06/2023, 13:37 [GMT+7]
    Sáng 06/6/2023, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quy định số 1188/QĐ-BNCTW, ngày 15/01/2020 về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, lề lối làm việc và mối quan hệ công tác đối với cán bộ theo dõi địa bàn của Ban Nội chính Trung ương. Các đồng chí: Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực; Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, lãnh đạo, chuyên viên các vụ, đơn vị có chức năng được phân công theo dõi địa bàn. Vụ Địa phương II, III, Ban Nội chính Trung ương dự trực tuyến tại Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Theo Báo cáo tại Hội nghị, sau 3 năm thực hiện Quy định số 1188/QĐ-BNCTW, việc phân công cán bộ theo dõi địa bàn về cơ bản được tiến hành thận trọng, đúng thẩm quyền, có cân nhắc, xem xét trình độ, năng lực chuyên môn của cán bộ được phân công, đặc biệt đối với địa bàn lớn, quan trọng được cân nhắc phân công cán bộ cấp Vụ theo dõi. Các Vụ địa bàn và hầu hết cán bộ theo dõi  địa bàn tuân thủ nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định, quy chế làm việc của Ban Nội chính Trung ương, quy chế phối hợp công tác của Ban và địa bàn theo dõi; chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban, lãnh đạo Vụ Ban Nội chính Trung ương. Mối quan hệ với địa bàn ngày càng khăng khít, chặt chẽ hơn; lề lối làm việc ngày càng khoa học, hiệu quả. 
 
    Một trong những kết quả nổi bật là các Vụ địa bàn đã chủ trì, phối hợp, tham mưu lãnh đạo Ban tham gia ý kiến đối với 292 đề án, văn bản liên quan đến lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; đề xuất lãnh đạo Ban tham gia ý kiến đối với 1.235 nhân sự giới thiệu quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, nhân sự tham gia lần đầu và nhân sự tái cử ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; nhân sự tái cử và ứng cử Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương khóa XIII; cán bộ quy hoạch cấp chiến lược, các trường hợp bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, quy hoạch cán bộ thuộc diện Trung ương, Ban Bí thư, tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy quản lý; tham gia ý kiến bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm cấp tướng đối với 471 sỹ quan cao cấp Công an và Quân đội; hiệp y khen thưởng đối với 29 cá nhân, đơn vị ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy, đơn vị dẫn đầu của 04 cụm trong phong trào thi đua nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng giai đoạn 2019-2020…
 
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
    Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị tập trung vào nội dung kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, những công việc còn khó khăn, vướng mắc; đồng thời, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong công  tác phối hợp giữa cán bộ theo dõi địa bàn và cấp ủy, tổ chức đảng ở Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, các doanh nghiệp Nhà nước; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác theo dõi địa bàn trong thời gian tới.
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương ghi nhận các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu dự Hội nghị.
 
    Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực yêu cầu cán bộ, công chức theo dõi địa bàn cần phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế thời gian qua để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Theo đó, nghiên cứu, nắm vững nội dung Quy định số 1188-QĐ/BNCTW và Hướng dẫn số 14-HD/BNCTW của Ban Nội chính Trung ương, thực hiện nghiêm quy định về chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn được giao; tập trung học tập, nghiên cứu nắm vững chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý kinh tế - xã hội nhằm phục vụ việc nắm tình hình được sâu sắc, toàn diện.
 
    Đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực cũng yêu cầu quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn, bổ nhiệm cán bộ đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; khen thưởng kịp thời cán bộ có thành tích nổi bật trong việc thực hiện nhiệm vụ theo dõi địa bàn; rút bớt hoặc không phân công theo dõi địa bàn đối với cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ hoặc chất lượng nắm tình hình và tham mưu kém, không kịp thời… Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi địa bàn; đẩy mạnh công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp của địa bàn. 
                                                       Đặng Phước - Anh Hưng
.