Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị khảo sát việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản tại tỉnh Bắc Giang

Thứ Tư, 24/05/2023, 20:16 [GMT+7]
    Ngày 23/5, Đoàn khảo sát số 2, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản” do đồng chí Bùi Ngọc Lam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang.
 
    Làm việc với Đoàn có các đồng chí: Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành của tỉnh.
 
    Theo báo cáo tại buổi làm việc, thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành công văn số 679-CV/TU, ngày 10/2/2014 để chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hơn 30 văn bản, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị địa phương đã ban hành hơn 1.200 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập,… tỉnh đã tổ chức 624 hội nghị, lớp tập huấn, lồng ghép nội dụng Chỉ thị số 33-CT/TW với hơn 35.520 lượt người tham dự, phổ biến, tuyên truyền pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện pháp luật về kê khai tài sản, thu nhập, góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng, tiêu cực.
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Từ năm 2014-2022, tổng số lượt người kê khai tài sản, thu nhập là 81.801 người (đạt 100%). Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện kê khai và kiểm soát kê khai đúng theo quy định, trong đó niêm yết 45.219 bản, công bố tại cuộc họp 45.905 bản; công khai trong sinh hoạt chi bộ 1.388 bản và công khai trong sinh hoạt cấp ủy 1.006 bản. Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang phối hợp với Thanh tra tỉnh tiến hành đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện Chỉ thị 33 và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 04 cuộc. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh thực hiện 02 cuộc giám sát về công tác cán bộ, đảng viên; trong đó, có việc thực hiện kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 15 lượt huyện, thành phố. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo, thực hiện việc kiểm tra, giám sát về kê khai tài sản, thu nhập đối với tổ chức đảng, đảng viên theo quy định. Thanh tra tỉnh, thanh tra các huyện, thành phố, các ngành thực hiện các cuộc thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo,… Kết quả kiểm tra, giám sát, thanh tra chưa phát hiện cơ quan, đơn vị, cá nhân nào vi phạm quy định về kê khai và công khai tài sản, thu nhập; không có cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân bị xử lý vi phạm quy định về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.
 
    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Ngọc Lam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết Chỉ thị số 33-CT/TW, Trưởng đoàn khảo sát ghi nhận những kết quả đã đạt được của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị thời gian qua. Đồng chí đánh giá cao những bài học kinh nghiệm thực tiễn, những đề xuất kiến nghị của tỉnh và chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện. Đoàn khảo sát sẽ tiếp thu đầy đủ những ý kiến, kiến nghị, tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án và trình Bộ Chính trị.
Anh Hưng
.