Phiên họp thứ 3 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Gia Lai

Thứ Ba, 23/05/2023, 16:30 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Gia Lai vừa tổ chức họp Phiên thứ 3 dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo để đánh giá tình hình thực hiện kết luận của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo tại phiên họp thứ 2; tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và cho ý kiến vào dự thảo Chương trình công tác trọng tâm năm 2023. Tại Phiên họp, các Thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận và thống nhất đánh giá:
 
    Sau Phiên họp thứ 2, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã ban hành 03 văn bản để triển khai hoạt động của Ban Chỉ đạo. Theo đó, đã ban hành Quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; Quy định về quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, tố cáo về hành vi tham nhũng, tiêu cực đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tại Phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo và Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo tháng 12 năm 2022… Tổng hợp, tham mưu ban hành báo cáo thống kê kết quả theo dõi, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo yêu cầu của Ban Nội chính Trung ương, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng dự thảo chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo. 
 
Toàn cảnh Phiên họp
Toàn cảnh Phiên họp
    Các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ được giao thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức được phân công phụ trách tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thường xuyên báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Ban Chỉ đạo; chủ động, kịp thời xây dựng kế hoạch công tác cá nhân năm 2023 và triển khai thực hiện.
 
    Từ đầu năm đến nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã tiếp nhận 06 đơn gửi Ban Chỉ đạo, đã xử lý chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 02 đơn, lưu 04 đơn. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. 
 
    Cũng tại Phiên họp, các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của Ban Chỉ đạo và giải quyết một số công việc thuộc thẩm quyền.
                                                                                                P.V
.