Bạc Liêu: Phổ biến, quán triệt nội dung Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Tư, 24/05/2023, 19:53 [GMT+7]
    Sáng 24/5, Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt nội dung Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự và quán triệt nội dung, giá trị cốt lõi Cuốn sách.
 
    Tham dự có các đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh cùng hơn 300 đại biểu dự trực tiếp và 10 điểm cầu với hơn 1000 đại biểu tại các huyện, thị, thành phố trong toàn tỉnh. 
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã giới thiệu những điểm cơ bản về Cuốn sách. Theo đó, Cuốn sách đã hệ thống hóa quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ khi thành lập Ban Chỉ đạo (tháng 02/2013) đến nay, để khái quát thành một số vấn đề có tính lý luận và thực tiễn về cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta.
 
    Cuốn sách được trình bày theo phong cách báo chí, hiện đại để gần gũi hơn với đông đảo bạn đọc, góp phần lan tỏa sâu, rộng tinh thần, thái độ kiên quyết, rõ ràng, dứt khoát của Đảng, Nhà nước và đồng chí Tổng Bí thư về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cuốn sách gồm 623 trang, hơn 100 hình ảnh minh họa, được trình bày theo phong các cách báo chí, hiện đại, chia thành 3 phần. Phần thứ nhất là “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”, phần thứ hai có tên “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa TNTC, từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc” và phần thứ ba là “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”. Bài viết tổng quan công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư, góp phần làm sáng rõ bước phát triển nhận thức, tư duy lý luận của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự quán triệt nội dung, giá trị cốt lõi Cuốn sách tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự quán triệt nội dung, giá trị cốt lõi Cuốn sách tại Hội nghị
    Nội dung Cuốn sách bao gồm: Các quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo trong các bài phát biểu kết luận tại 36 Phiên họp của Ban Chỉ đạo, cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo, không đăng toàn văn mà tập hợp theo các nhóm vấn đề lớn, quan trọng, được chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, thể hiện tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt, nhất quán của đồng chí Tổng Bí thư đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các bài viết của đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tập hợp qua nhiều thời kỳ, trên nhiều cương vị công tác, đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau (có bài viết từ năm 1973, đến nay vừa tròn 50 năm) cho thấy tầm nhìn xa của đồng chí về các vấn đề xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và phát triển đất nước.
 
    Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một công trình khoa học, công phu và là cẩm nang trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thông qua tác phẩm cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm; sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ, quyết liệt đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư nhằm góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn; nhất là đã tăng thêm niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.
 
    Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả Hướng dẫn 97 của Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng nội dung Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tiếp tục thực hiện nghiêm, có kết quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa và chủ động phát hiện, xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, nhất là những nơi có đơn tố cáo, phản ánh hay dư luận xã hội quan tâm; xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với hành vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật. Người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng phải nâng cao trách nhiệm, gương mẫu, quyết liệt và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của địa phương, đơn vị.
                                                                                                    P.V
.