Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Thứ Năm, 21/12/2023, 16:26 [GMT+7]
    Ngày 20/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc Sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị; tham dự có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và hơn 500 đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký, Trưởng Nhóm Chuyên gia Trung ương, Văn phòng Ban Chỉ đạo; đại biểu của Ban Chỉ đạo 35 ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; đại biểu Ban Chỉ đạo 35 các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.
 
Ban Chỉ đạo 35 Trung ương trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Ban Chỉ đạo 35 Trung ương trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
    Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII là Nghị quyết chuyên đề đầu tiên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh chống các luận điệu sai trái, thù địch để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, bài bản, tạo ra sự chuyển biến rõ rệt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nghị quyết số 35-NQ/TW đã huy động được sức mạnh tổng hợp, sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội. Có thể khẳng định rằng, điều này đã tạo ra một sức mạnh tổng hợp mang tính thế trận lòng dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
 
    Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương nhấn mạnh, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đang được Đảng ta, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị và nhân dân quan tâm một cách đặc biệt. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được đưa lên một yêu cầu mới mà đồng chí Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã nhiều lần khẳng định đây là nhiệm vụ sống còn của Đảng, là nhiệm vụ trọng yếu của Đảng và cũng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trước hết là về chính trị, tư tưởng, đạo đức.
 
    Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, các đại biểu đã thảo luận về những nội dung được đề cập trong báo cáo Sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, tập trung đánh giá sâu sắc và cụ thể những kết quả đạt được, những vấn đề còn hạn chế, khó khăn, vướng mắc; chia sẻ nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, bài học kinh nghiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch.
 
    Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
                                                                                                Hồng Sơn
                                                                         (Ban Tuyên giáo Trung ương)
.