Ban Nội chính Trung ương, Đảng Cộng sản Việt Nam hội đàm với Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc

Thứ Năm, 30/11/2023, 18:18 [GMT+7]
Quang cảnh Hội đàm
Quang cảnh Hội đàm
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu tại Hội đàm
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu tại Hội đàm
Đồng chí Dương Xuân Lôi, Phó Tổng Thư ký Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc phát biểu tại Hội đàm
Đồng chí Dương Xuân Lôi, Phó Tổng Thư ký Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc phát biểu tại Hội đàm
Đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Nội chính Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương
Đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Nội chính Trung ương; Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương  và mối quan hệ công tác giữa Ban Nội chính Trung ương với các cơ quan nội chính của Việt Nam
Đồng chí Nguyễn Đại Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Nội chính Trung ương trình bày dự thảo Kế hoạch triển khai Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Nội chính Trung ương và Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc giai đoạn 2023-2027
Đồng chí Nguyễn Đại Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Nội chính Trung ương trình bày dự thảo Kế hoạch triển khai Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Nội chính Trung ương và Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc giai đoạn 2023-2027
Đồng chí Võ Văn Dũng và đồng chí Dương Xuân Lôi chụp ảnh lưu niệm tại Hội đàm
Đồng chí Võ Văn Dũng và đồng chí Dương Xuân Lôi chụp ảnh lưu niệm tại Hội đàm
Đại biểu dự Hội đàm chụp ảnh lưu niệm
Đại biểu dự Hội đàm chụp ảnh lưu niệm

 Đặng Phước

.