Quảng Nam: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp

Thứ Tư, 20/12/2023, 19:20 [GMT+7]
    Sáng 20/12, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Các đồng chí: Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh; Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2023, công tác phòng ngừa với các loại tội phạm được thực hiện quyết liệt, đạt hiệu quả cao, góp phần kiềm chế gia tăng tội phạm. Công tác cải cách tư pháp được chú trọng, hoạt động điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, chất lượng ngày càng được nâng lên. Công an tỉnh thụ lý điều tra 20 vụ/49 bị can phạm tội về tham nhũng kinh tế, chức vụ. Trong đó, năm 2022 chuyển sang 9 vụ/10 bị can, khởi tố mới 11 vụ/39 bị can (tăng 2 vụ/tăng 28 bị can so với năm 2022). Đã kết thúc điều tra chuyển Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp 7 vụ/18 bị can; tiếp tục điều tra 13 vụ/31 bị can. Viện kiểm sát nhân dân thụ lý 12 vụ/17 bị can; đã giải quyết 10 vụ/12 bị can, đang giải quyết 2 vụ/5 bị can. Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý giải quyết, xét xử 12 vụ/15 bị cáo; cụ thể, đã giải quyết, xét xử sơ thẩm 10 vụ/13 bị cáo; xét xử phúc thẩm 2 vụ/2 bị cáo.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Công tác thi hành án, thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được thực hiện đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Toàn ngành Thanh tra tỉnh tiến hành 277 cuộc thanh tra hành chính tại 469 đơn vị, ban hành 190 kết luận thanh tra, phát hiện sai phạm 67 tỷ đồng và hơn 107.000m2 đất; kiến nghị thu hồi cho Nhà nước hơn 47 tỷ đồng và hơn 98.000m2 đất; kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ giá trị quyết toán, xử lý khác gần 20 tỷ đồng và hơn 9.000m2 đất; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 224 tập thể, 278 cá nhân và cảnh cáo 2 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 4 vụ và chuyển thông tin sang Công an tỉnh để xem xét theo thẩm quyền 1 vụ khác.
 
    Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm và từng bước mở rộng sang lĩnh vực tư nhân, các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được chú trọng và thực hiện tốt; tập trung chỉ đạo, xử lý, giải quyết các vụ án tham nhũng, kinh tế theo quy định pháp luật. Toàn tỉnh đã tổ chức 123 hội nghị, lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với 8.221 lượt người tham gia, phát hành 2.283 tài liệu có liên quan. Tiến hành 36 cuộc kiểm tra về thực hiện các quy định, định mức tiêu chuẩn, chế độ; qua kiểm tra phát hiện 5 vụ việc sai phạm và thu hồi tổng số tiền 83,8 triệu đồng.
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của ngành nội chính Đảng trong năm qua. 
 
    Về nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, nhất là các cơ quan nội chính tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra trên lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 36-NQ/TU, ngày 8/12/2023 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Trong đó, kịp thời cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực xảy ra trên địa bàn.
                                                                                         Thu Hiền
.