Ban Nội chính Tỉnh ủy Cụm thi đua số 1 tổng kết năm 2023

Thứ Sáu, 15/12/2023, 21:22 [GMT+7]
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
Các đồng chí chủ trì Hội nghị
Các đồng chí chủ trì Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu Kết luận tại Hội nghị
Đồng chí Thào Hồng Sơn Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Thào Hồng Sơn Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ Trưởng Vụ địa phương I, Ban Nội chinhs Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ Trưởng Vụ địa phương I, Ban Nội chinhs Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Hoàng Đình Phới, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hà Giang (Cụm trưởng Cụm thi đua số 1) trình bày báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Hoàng Đình Phới, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hà Giang (Cụm trưởng Cụm thi đua số 1) trình bày báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Quách Thế Ngọc, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hòa Bình (Cụm Phó Cụm thi đua số 1) trình bày báo cáo kết quả bình xét khen thưởng thi đua chuyên đề theo kế hoạch của Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Quách Thế Ngọc, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hòa Bình (Cụm Phó Cụm thi đua số 1) trình bày báo cáo kết quả bình xét khen thưởng thi đua chuyên đề theo kế hoạch của Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Nguyễn Trọng Giáp, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban Nội chính Trung ương triển khai Quyết định tặng Bằng khen của Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi đua năm 2023
Đồng chí Nguyễn Trọng Giáp, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban Nội chính Trung ương triển khai Quyết định tặng Bằng khen của Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi đua năm 2023
Các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Hoàng Đình phới, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang tặng hoa, Bằng khen của Trưởng Ban Nội chính Trung ương và chụp ảnh lưu niệm với các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2023
Các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Hoàng Đình phới, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang tặng hoa, Bằng khen của Trưởng Ban Nội chính Trung ương và chụp ảnh lưu niệm với các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2023
Các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Hoàng Đình phới, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang tặng hoa, Bằng khen của Trưởng Ban Nội chính Trung ương và chụp ảnh lưu niệm với các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023
Các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Hoàng Đình phới, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang tặng hoa, Bằng khen của Trưởng Ban Nội chính Trung ương và chụp ảnh lưu niệm với các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023

Các đại biểu tham luận tại Hội nghị

 Các đại biểu dự Hội nghị
Các đại biểu dự Hội nghị

Tạ Anh Hưng

.