Công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước tại Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng

Thứ Sáu, 08/12/2023, 18:23 [GMT+7]
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thành phố Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thành phố Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phó Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phó Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Cảnh Lam, Vụ trưởng Vụ Cải cách tư pháp, Ban Nội chính Trung ương, Thư ký  Đoàn kiểm tra trình bày dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra
Đồng chí Nguyễn Cảnh Lam, Vụ trưởng Vụ Cải cách tư pháp, Ban Nội chính Trung ương, Thư ký Đoàn kiểm tra trình bày dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra

 Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng
Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng
Đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch HĐND Thành phố Hải Phòng
Đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch HĐND Thành phố Hải Phòng
Đồng chí Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Thành phố Hải Phòng
Đồng chí Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Thành phố Hải Phòng
Đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hải Phòng
Đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hải Phòng
Đồng chí Trần Việt Tuấn, Ủy viên Thành ủy, Trưởng ban kinh tế ngân sách, HĐND Thành phố Hải Phòng
Đồng chí Trần Việt Tuấn, Ủy viên Thành ủy, Trưởng ban kinh tế ngân sách, HĐND Thành phố Hải Phòng

 Đặng Phước

.