Kiểm soát quyền lực ngay bên trong bộ máy của các cơ quan thực thi công vụ thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển

Thứ Bảy, 16/12/2023, 05:02 [GMT+7]
    Bộ Quốc phòng vừa tổ chức Hội thảo xây dựng Đề án của Quân ủy Trung ương về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với cơ quan thực thi pháp luật thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển. Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án chủ trì Hội thảo.
 
    Theo báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, trên cơ sở kết quả tổng hợp đánh giá thực trạng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thực thi pháp luật của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển từ năm 2015 đến năm 2023, dự thảo Đề án đề ra mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thực thi pháp luật của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển giai đoạn 2024-2030 và những năm tiếp theo; đồng thời xây dựng Quy định của Quân ủy Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với cơ quan thực thi pháp luật thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển.
 
Toàn cảnh Hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo
    Các đại biểu tham dự Hội thảo thống nhất đánh giá, dự thảo Đề án được xây dựng công phu, nghiêm túc, bài bản, khoa học, trên cơ sở nghiên cứu lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, văn kiện Đại hội Đảng các khóa (XII, XIII), văn kiện Đại hội Đảng bộ Quân đội khóa XI (nhiệm kỳ 2020-2025), thực tiễn hoạt động thực thi pháp luật và công tác kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thực thi pháp luật của lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển; tập trung phân tích, nhận diện các hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thực thi pháp luật, đề ra mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với cơ quan thực thi pháp luật thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển giai đoạn 2024-2030 và những năm tiếp theo.
 
    Phát biểu kết luận Hội thảo, Thượng tướng Võ Minh Lương nhấn mạnh, việc Quân ủy Trung ương xây dựng Đề án là hết sức cấp thiết, cả về trước mắt và lâu dài; việc ban hành, hoàn thiện cơ chế, quy chế, quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nhất là hoàn thiện quy trình xử lý vi phạm hành chính trong tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biên giới, trên biển của lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong thực thi pháp luật của các lực lượng này.
 
    Để tiếp tục hoàn thiện Hồ sơ dự thảo Đề án, dự thảo Quy định, Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu các cơ quan tiếp tục nghiên cứu bổ sung một số giải pháp mang tính cốt lõi, quyết định sự thành công của Đề án. Kiểm soát quyền lực ngay bên trong bộ máy của các cơ quan thực thi công vụ thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, người đứng đầu trong hoạt động điều tra, xử lý vi phạm hành chính. Khẩn trương hoàn thiện, xây dựng mới các quy trình công tác nghiệp vụ, nhất là quy trình xử lý vi phạm hành chính trong thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biên giới, trên biển của lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, không để cán bộ, chiến sĩ lợi dụng sơ hở thực hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực.
                                                                                Nguyễn Hà
.