Lào Cai: Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được tập trung chỉ đạo đồng bộ

Thứ Năm, 21/12/2023, 08:18 [GMT+7]
    Tỉnh ủy Lào Cai vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2023, Tỉnh ủy đã bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai nhiệm vụ công tác năm một cách chủ động, linh hoạt, sáng tạo; hoạt động thông quan qua cửa khẩu quốc tế đường bộ và các hoạt động kinh tế - xã hội được khôi phục; ban hành chỉ thị về lãnh đạo nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, công tác quốc phòng, quân sự, công tác biên phòng… Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác quân sự - quốc phòng được củng cố, tăng cường.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được tập trung chỉ đạo đồng bộ; xây dựng, ban hành, triển khai nhiều chương trình, kế hoạch giải pháp quan trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời kiện toàn, phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; quán triệt triển khai thực hiện nghiêm kết luận các phiên họp và các văn bản của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, từng bước chấm dứt tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, không dám làm của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức làm ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ chung của tỉnh; kịp thời phát hiện, chỉ đạo kiên quyết xử lý nghiêm minh một số vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao những kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp đạt được trong năm 2023.
 
    Về nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Trung ương; các cơ quan trong khối nội chính thực hiện nghiêm các chỉ thị của Tỉnh ủy về công tác lãnh đạo quân sự, quốc phòng, an ninh, trật tự và biên phòng; quan tâm công tác an sinh xã hội trong dịp tết Nguyên đán; tăng cường quản lý đấu tranh bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.
 
    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương tăng cường công tác giám sát đối với các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, bức xúc để có giải pháp xử lý, giải quyết kịp thời, không để phát sinh điểm nóng; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc hoàn tất hồ sơ quyết toán, nghiệm thu, lệnh chi dịp cuối năm; kiểm tra, thanh tra đối với công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản; đẩy mạnh công tác chỉ đạo quản lý về đất đai, các dự án đô thị; quan tâm giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.
                                                                                              P.V
.