Khánh Hòa: Nâng cao điểm số và xếp hạng chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh

Thứ Năm, 25/05/2023, 07:05 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh từng bước nâng cao điểm số và xếp hạng chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh năm 2023 và các năm tiếp theo.
 
    Theo đó, để phát huy những kết quả đã đạt được, cải thiện những mặt chưa đạt được, từng bước nâng cao điểm số và xếp hạng Chỉ số PAPI của tỉnh trong năm 2023 và các năm tiếp theo, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cải thiện và nâng cao Chỉ số PAPI; nâng cao nhận thức cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh. Trên cơ sở báo cáo kết quả Chỉ số PAPI tỉnh Khánh Hòa năm 2022, các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá lại các chỉ tiêu thành phần bị mất điểm liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao, từ đó có giải pháp kịp thời, quyết liệt để cải thiện và nâng cao kết quả trong thời gian tới.
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ điểm cầu tỉnh Khánh Hòa
Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ điểm cầu tỉnh Khánh Hòa
    Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo cấp xã xây dựng kế hoạch, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật liên quan đến đời sống người dân và các nội dung về PAPI; kịp thời công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thông tin thu hồi đất, giá đất, các chủ trương, chính sách pháp luật về đất đai, thu, chi ngân sách cấp xã, danh sách hộ nghèo, công tác bảo vệ môi trường, nguồn nước, các chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chức... Giải quyết kịp thời, đúng quy định các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát cộng đồng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại cấp xã; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức ở địa phương.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện và nâng cao chỉ số PAPI của tỉnh.
                                                                                                 Đặng Ngọc
.