Ban Nội chính Tỉnh ủy Hòa Bình: Kiểm tra công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, tội phạm và công tác thi hành án

Thứ Ba, 29/10/2019, 09:43 [GMT+7]
    Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2019, Kế hoạch số 41-KH/BNCTU, ngày 02/10/2019 của Ban Nội chính Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Minh Long, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 28/10/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, tội phạm và công tác thi hành án. Tham gia Đoàn kiểm tra có các đồng chí đại diện các cơ quan: Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy.
 
    Theo Kế hoạch Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tại các đơn vị: Ban Thường vụ Thành ủy Hòa Bình, Ban Thường vụ huyện ủy Lương Sơn, Ban Thường vụ huyện ủy Kim Bôi. Nội dung kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU tại các cấp ủy Đảng, trọng tâm là việc quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 07/7/2007 của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng; Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới; Nghị quyết số 63/2013/QH13 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm; Công tác tiếp nhận, quản lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo quy định của pháp luật; việc lựa chọn, xây dựng các vụ án điểm, án rút gọn theo tinh thần cải cách tư pháp; tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, việc tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động tại địa bàn xảy ra tội phạm; Công tác nắm tình hình, thanh tra, kiểm tra phát hiện hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm của cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị để cung cấp, thông báo cho cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của pháp luật; chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm về ma túy và tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; việc quản lý các đối tượng hình sự để không hình thành các tụ điểm, băng nhóm, ổ nhóm tội phạm hoạt động "xã hội đen", tụ điểm cờ bạc, ma túy, mại dâm trên địa bàn; Công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong công tác phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; việc nâng cao năng lực, phẩm chất cán bộ của Đảng ủy, Ban cán sự Đảng các cơ quan tố tụng của tỉnh, cơ quan Thanh tra; việc thực hiện công tác thi hành án hình sự, thi hành án dân sự… .
 
    Thông qua công tác kiểm tra giúp cho các cấp ủy, cơ quan, đơn vị thấy rõ những ưu điểm để phát huy, kịp thời khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm để rút kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án. Kịp thời tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện.
 
                                                                Võ Mai
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Hòa Bình)
 
.