Những hình ảnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 30-3-2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư"

Thứ Sáu, 20/09/2019, 17:56 [GMT+7]
Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Chỉ thị 33-CT/TW phát biểu tại cuộc họp
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Chỉ thị 33-CT/TW phát biểu tại cuộc họp

 Các thành viên của Ban Chỉ đạo Tổng kết Chỉ thị số 33-CT/TW

Đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp
Đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp
Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam
Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam
Đồng chí Trịnh Xuân Toản, Ủy viên chuyên trách, Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương
Đồng chí Trịnh Xuân Toản, Ủy viên chuyên trách, Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương
Đồng chí Dương Thành Bắc, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam
Đồng chí Dương Thành Bắc, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam
Đồng chí Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp, Bộ Công an
Đồng chí Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp, Bộ Công an
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Đồng chí Ngô Trung Thành, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
Đồng chí Ngô Trung Thành, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

 Cù Tất Dũng

Các tin khác
.
.