Tên văn bản:

Quy định số 11-QÐi/TW ngày 18-02-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân

Cơ quan ban hành: Bộ Chính trị
Số/Ký hiệu: 11-QĐi/TW
Ngày ban hành: 18-02-2019
Trích yếu nội dung:

Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân

Người ký: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng
Loại văn bản: Quy định
Tệp toàn văn:

Toàn văn Quy định số 11-QÐi/TW ngày 18-02-2019 của Bộ Chính trị 

 

 

;
.