Bắc Kạn: Giao ban công tác nội chính quý III năm 2019

Thứ Năm, 24/10/2019, 16:44 [GMT+7]
    Ngày 21/10/2019, đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác nội chính quý III năm 2019.
 
    Trong quý III, các cơ quan trong khối nội chính đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác nội chính ở đơn vị, địa phương; những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự được phát hiện, giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm đạt tỷ lệ khám phá cao. Các cơ quan bảo vệ pháp luật cơ bản phối hợp tốt trong công tác điều tra, giải quyết, xử lý các vụ án, vụ việc theo quy định của pháp luật. Tổ chức, hoạt động của các cơ quan tư pháp được duy trì ổn định và thường xuyên củng cố, kiện toàn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được thực hiện cụ thể, rõ nét hơn như công khai, minh bạch chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp; chú trọng thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác. 
 
    Bên cạnh đó, công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng nhất là các hành vi “tham nhũng vặt” còn hạn chế; vẫn còn tình trạng chậm ban hành kết luận giám định tư pháp, định giá tài sản trong tố tụng hình sự gây khó khăn trong công tác giải quyết vụ án, vụ việc…
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn đánh giá cao những kết quả đạt được trong quý III/2019 của các các cơ quan, đơn vị trong khối nội chính, các địa phương đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
 
    Để hoàn thành các nhiệm vụ công tác quý IV và cả năm 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị trong khối nội chính, các địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; chủ động nắm chắc tình hình và xử lý kịp thời các vụ việc về an ninh trật tự. Đồng thời, tích cực trấn áp các loại tội phạm về an ninh trật tự; tập trung thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài; tăng cường các giải pháp phòng, chống tham nhũng, nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong phát hiện, xử lý “tham nhũng vặt” trong các cơ quan, đơn vị…
                                                                                           P.V
.