Ban Nội chính Trung ương: Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30-3-2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư

Thứ Ba, 17/09/2019, 13:51 [GMT+7]
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Chỉ thị 33-CT/TW phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Chỉ thị 33-CT/TW phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết Chỉ thị 33-CT/TW trình bày Báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết Chỉ thị 33-CT/TW trình bày Dự thảo Báo cáo tại Hội nghị

 Các đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị

 Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc Hội, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc Hội, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Đồng chí Ngô Trung Thành, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
Đồng chí Ngô Trung Thành, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
Đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp
Đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp
Đồng chí Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ
Đồng chí Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ
Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận
Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận
Đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Đồng chí Phan Trung Lý, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
Đồng chí Phan Trung Lý, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
Đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau
Đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau
Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
Đồng chí Phạm Anh Tuấn, nguyên Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Phạm Anh Tuấn, nguyên Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Đồng chí Hoàng Thế Liên, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp
Đồng chí Hoàng Thế Liên, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp
Đồng chí Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh
Đồng chí Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

 Đặng Phước

.