Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW làm việc với Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao

Thứ Sáu, 23/08/2019, 15:03 [GMT+7]
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư, Trưởng Đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư, Trưởng Đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày Báo cáo tại buổi làm việc
Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày Báo cáo tại buổi làm việc

 Các đại biểu tham dự buổi làm việc

 Đặng Phước

.