Tên văn bản:

Đề cương báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy 6 tháng đầu năm 2017

Cơ quan ban hành: Ban Nội chính Trung ương
Số/Ký hiệu: Theo Kế hoạch 69-KH/BNCTW
Ngày ban hành: 31-5-2017
Trích yếu nội dung:

Đề cương báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy 6 tháng đầu năm 2017

Người ký:

Phó Trưởng ban Thường trực Võ Văn Dũng

Loại văn bản: Kế hoạch
Tệp toàn văn:

Đề cương báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy 6 tháng đầu năm 2017

Phụ lục 1 theo Kế hoạch số 69

Phụ lục 2 theo Kế hoạch 69

 

;
.