Tên văn bản:

Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10-01-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Cơ quan ban hành: Bộ Chính trị
Số/Ký hiệu: 27-CT/TW
Ngày ban hành: 10-01-2019
Trích yếu nội dung:

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Người ký: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng
Loại văn bản: Chỉ thị
Tệp toàn văn:

Toàn văn Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10-01-2019 của Bộ Chính trị 

 

 

;
.