Lâm Đồng: Cơ quan điều đã thụ lý 1.254 vụ/1.924 bị can

Thứ Tư, 23/10/2019, 07:25 [GMT+7]
    9 tháng năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng tập trung lãnh đạo, chỉ đảo đảm bảo trật tự an toàn xã hội, ổn định để phát triển kinh tế; ban hành 45 văn bản các loại để chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa phương; triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tổng kiểm tra hành chính việc chấp hành các quy định của pháp luật tại cơ sở cầm đồ, cho vay kinh doanh tài chính, kinh doanh dịch vụ đòi nợ và các cơ sở kinh doanh khác có biểu hiện hoạt động liên quan đến "tín dụng đen" trên địa bàn; kế hoạch tăng cường các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em…
 
    Cơ quan điều đã thụ lý 1.254 vụ/1.924 bị can; đã giải quyết 791 vụ/1.362 bị can; trong đó kết luận điều tra đề nghị truy tố 784 vụ/1.143 bị can, đình chỉ điều tra 17 vụ/19 bị can, tạm đình chỉ điều tra 122 vụ/45 bị can, hiện đang điều tra 341 vụ/517 bị can.
 
    Công tác kiểm sát điều tra các vụ án hình sự 1.275 vụ/1.901 bị can; trong đó khởi tố mới 996 vụ/1.438 bị can. Cơ quan điều tra đã giải quyết 932 vụ/1.374 bị can; trong đó đề nghị truy tố 743 vụ/1.308 bị can; đình chỉ điều tra 24 vụ/24 bị can; tạm đình chỉ điều tra 165 vụ/42 bị can; hiện đang điều tra 343 vụ/527 bị can trong thời hạn luật định; công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp tiếp tục có chuyển biến rõ nét, đảm bảo tốt việc tuân thủ pháp luật của các cơ quan tư pháp trong hoạt động tố tụng; tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và các đạo luật mới về tư pháp mới ban hành; tập trung nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; đảm bảo không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác gắn với việc thực hiện Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, trong đó tập trung triển khai thực hiện quyết định của tòa án nhân dân tối cao về chức năng, nhiệm vụ của bộ máy giúp việc thuộc tòa án hai cấp; thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Kế hoạch số 57-KH/TA ngày 07/04/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh triển khai thực hiện đề án "Thực trạng và giải pháp phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp của Tòa án"; thụ lý 7.249 vụ án các loại, đã giải quyết 4.779 vụ,
 
    Thanh tra hành chính 115 cuộc; trong đó có 98 cuộc theo kế hoạch và 17 cuộc đột xuất, kết thúc thanh tra 103 cuộc, ban hành 91 kết luận. Qua thanh tra phát hiện 78/125 đơn vị vi phạm; kiến nghị xử lý hành chính đối với 61 cá nhân và 24 tổ chức; xử lý trách nhiệm và kiến nghị thu hồi 3.833 tỷ đồng, 86.185m2 đất.
 
    Tiến hành 994 cuộc kiểm tra chuyên ngành với 949 cá nhân, 963 tổ chức được thanh tra, kiểm tra. Nội dung thanh tra chủ yếu trên các lĩnh vực về giao thông, vận tải, tài chính, y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn… Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 620 cá nhân và 377 tổ chức vi phạm; ban hành 958 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 606 cá nhân và 352 tổ chức; thu hồi số tiền 459,4 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính 4,807 tỷ đồng.
 
    Toàn tỉnh tiếp 1.948 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với 2.542 người (có 47 đoàn đông người với 545 người). Nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, môi trường, chế độ, chính sách người có công… Qua tiếp công dân có 1.081 vụ việc đã được giải quyết.
                                                                                      Thanh Hằng
.