Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội thảo góp ý dự thảo Báo cáo chuyên đề công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Thứ Sáu, 06/09/2019, 10:44 [GMT+7]
Quang cảnh Hội thảo
Quang cảnh Hội thảo
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu tại Hội thảo
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu tại Hội thảo

 Các đại biểu tham dự Hội thảo

 Các đại biểu phát biểu tại Hội thảo

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương
Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương
Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương
Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an
Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an
Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương
Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Đồng chí Trần Viết Lưu, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Trung ương
Đồng chí Trần Viết Lưu, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Trung ương
Đồng chí Vũ Văn Họa, Phó Tổng kiểm toán Nhà nước
Đồng chí Vũ Văn Họa, Phó Tổng kiểm toán Nhà nước
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định
Đồng chí Tô Văn Hòa, Trưởng khoa Hành chính, Đại học Luật Hà Nội
Phó Giáo sư - Tiến sĩ Tô Văn Hòa, Trưởng khoa Pháp luật Hành chính - Nhà nước, Đại học Luật Hà Nội
Đồng chí Vũ Công Giao, Trưởng bộ môn khoa Luật, Đại học Luật Hà Nội
Phó Giáo sư - Tiến sĩ Vũ Công Giao, Chủ nhiệm bộ môn Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, Đại học Quốc gia Hà Nội
Đồng chí Nguyễn Đăng Dung, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
Đồng chí Nguyễn Đăng Dung, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Hải Dương
Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Hải Dương

 Đặng Phước

.