Đoàn kiểm tra 809 của Ban Nội chính Trung ương công bố kết quả kiểm tra tại Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ

Thứ Năm, 21/12/2023, 17:25 [GMT+7]
    Chiều 21/12/2023, Đoàn kiểm tra 809 của Ban Nội chính Trung ương do đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng Đoàn đã làm việc với Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ để công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị tại Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ. Tham dự có các đồng chí thành viên Đoàn là cán bộ các cơ quan: Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và Bộ Công an.
 
    Làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Ban cán sự đảng và lãnh đạo một số đơn vị có liên quan.
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Theo dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW, Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là: Đã ban hành Chương trình hành động, trong đó đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp để cụ thể hoá, triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kế hoạch số 11-KH/TW của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ ngành Thanh tra; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu ban hành và ban hành theo thẩm quyền nhiều văn bản pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tạo cơ sở pháp lý nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện công tác này; tham mưu Chính phủ chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp công dân của các bộ, ngành, địa phương; kiện toàn, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Tiếp công dân Trung ương; chủ động, tích cực tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, nhất là giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc tồn đọng, dư luận xã hội quan tâm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; tập trung thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc chấp hành các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, đồng thời khen thưởng kịp thời cá nhân có thành tích trong tố cáo tham nhũng;…    
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra 809 của Ban Nội chính Trung ương phát biểu
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra 809 của Ban Nội chính Trung ương phát biểu
    Bên cạnh đó, dự thảo Báo cáo kiểm tra cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại để Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo sớm khắc phục trong thời gian tới.
 
    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra đánh giá cao và ghi nhận những kết quả Thanh tra Chính phủ đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản của Trung ương, tạo sự thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện.
 
     Đồng thời, chỉ đạo Thanh tra Chính phủ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý, nhất là Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo để kịp thời đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, khắc phục những nội dung còn bất cập, hạn chế; phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người ở một số địa phương, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân; chủ trì, phối hợp với bộ, ngành liên quan nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo, bảo đảm có sự kết nối liên thông giữa các cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Đặng Phước - Nguyễn Dũng
.