Hội nghị trực tuyến giữa Ban Nội chính Trung ương và Ủy ban Chống tham nhũng và Quyền công dân Hàn Quốc

Chiều 01/12/2021, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến trao đổi kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng với Ủy ban Chống tham nhũng và Quyền công dân Hàn Quốc. Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì Hội nghị.
.
.
.