Đoàn kiểm tra 809 của Ban Nội chính Trung ương công bố kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Thứ Tư, 13/12/2023, 19:35 [GMT+7]
    Chiều 13/12, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra 809 của Ban Nội chính Trung ương do đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng Đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội để công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Quy định số 11-QĐi/TW, Chỉ thị số 27- CT/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 69-KL/TW của Ban Bí thư tại Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội. Tham dự có các đồng chí thành viên Đoàn là cán bộ các cơ quan: Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và Bộ Công an.
 
    Làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị được kiểm tra của Thành phố.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Theo dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW, Chỉ thị số 35-CT/TW, Quy định số 11-QĐi/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW và Kết luận số 69 KL/TW đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là: Đã nghiêm túc quán triệt, kịp thời ban hành các kế hoạch, chương trình hành động và chỉ đạo ban hành số lượng lớn văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận của Trung ương về tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới; về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; về tổ chức và hoạt động của luật sư,…. Tích cực phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); xây dựng và triển khai thực hiện quyết liệt Đề án đẩy mạnh phân cấp, uỷ quyền, cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Công tác tiếp công dân, đối thoại với dân của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền được triển khai ngày càng hiệu quả; quan tâm chỉ đạo giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc khiếu kiện đông người, tồn đọng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền, nhất là đã thành lập và triển khai có hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Thành ủy về công tác tiếp công dân, giải quyết, khiếu nại, tố cáo; lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn Thành phố, phát huy vai trò, trách nhiệm của luật sư trong tư vấn pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; phát huy tốt vai trò của cơ quan báo chí trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, tích cực đấu tranh với các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc hoặc lôi kéo, kích động khiếu kiện,…   
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương,  Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại Hội nghị
    Dự thảo Báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại để Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ đạo sớm khắc phục trong thời gian tới.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra đánh giá cao và ghi nhận những kết quả thành phố Hà Nội đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW và các văn bản có liên quan của Trung ương, tạo sự thống nhất của các cấp, các ngành trên địa bàn Thành phố trong quá trình tổ chức thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận của Trung ương ở các cấp, các ngành; quan tâm chỉ đạo thực hiện dứt điểm các bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật còn chưa được thi hành xong, góp phần bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của công dân; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố, nhất là tập trung chỉ đạo xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài thuộc diện Ban Chỉ đạo Thành uỷ theo dõi, chỉ đạo; tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo đối với tổ chức và hoạt động của luật sư. 
 
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội phát biểu tại Hội nghị
    Đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng thay mặt Đoàn kiểm tra ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội để báo cáo cấp có thẩm quyền.
                                                                              Nguyễn Văn Dũng
 
.