Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại tỉnh Bến Tre

Thứ Sáu, 05/05/2023, 19:22 [GMT+7]
    Ngày 05/5/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến tre đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về phổ biến, quán triệt tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho cán bộ chủ chốt các cấp.
 
    Tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; báo cáo viên cấp tỉnh; các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành đoàn thể tỉnh. Điểm cầu cấp huyện có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thành phố. Điểm cầu cấp xã có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, phường, thị trấn.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương đã phổ biến, quán triệt nội dung cốt lõi của Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, với tinh thần trách nhiệm cao, làm việc nghiêm túc, cẩn trọng và kỹ lưỡng, cuốn sách khoảng 600 trang, gần 100 hình ảnh minh họa, được trình bày theo phong cách báo chí, hiện đại, chia thành 3 phần. Phần thứ nhất “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”. Phần thứ hai với chủ đề “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc” tuyển chọn 22 bài viết tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên - công tác luôn được Tổng Bí thư dành sự quan tâm đặc biệt dù ở trên cương vị công tác nào, ở thời kỳ nào. Phần thứ ba: “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” tập hợp, chọn lọc 62 ý kiến đánh giá của các tầng lớp nhân dân, 10 ý kiến của đại biểu Quốc hội và 24 ý kiến của các chính khách, học giả, bạn bè quốc tế, thể hiện sự ghi nhận, ủng hộ, niềm tin tưởng sâu sắc của người dân đối với cuộc chiến chống “giặc nội xâm” được tiến hành thường xuyên, liên tục, kiên quyết, kiên trì, bền bỉ dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phổ biến, quán triệt nội dung cốt lõi của Cuốn sách tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phổ biến, quán triệt nội dung cốt lõi của Cuốn sách tại Hội nghị
    Nội dung cuốn sách thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của Tổng Bí thư, được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, cho thấy tầm nhìn xa của đồng chí về các vấn đề xây dựng Đảng, tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và phát triển đất nước, góp phần làm sáng rõ bước phát triển trong tư duy lý luận của Đảng về công tác tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Xuyên suốt cuốn sách là tư tưởng nhất quán, kiên định và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, về tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; gợi mở, định hướng và tham góp nhiều giải pháp có giá trị quan trọng trong công tác tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, quán triệt và tổ chức thực hiện sâu rộng, hiệu quả, xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng để giới thiệu, tuyên truyền và quán triệt các nội dung trọng tâm, cốt lõi trong tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư; giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong hệ thống chính trị và toàn xã hội “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, kiên quyết, kiên trì đấu tranh tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; xác định rõ mục tiêu, phương châm, mục đích, tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt công tác tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực:
 
    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị từng đồng chí cán bộ, đảng viên nghiêm túc nghiên cứu, học tập, quán triệt, nắm vững mục đích, yêu cầu; nhận thức sâu sắc về quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta trong tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; mục tiêu phương châm, quan điểm chỉ đạo; những kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm và các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tác phẩm để vận dụng đúng đắn, phù hợp, hiệu quả trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện công tác tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian tới. 
                                                                                                      P.V
.