Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai: Giao ban công tác tháng 4/2023

Thứ Ba, 02/05/2023, 07:11 [GMT+7]
    Ngày 27/4/2023, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Cuộc họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5/2023. Đồng chí Lý Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Cuộc họp. 
 
    Theo báo cáo tại Cuộc họp, trong tháng 4/2023, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai tích cực, chủ động tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh và Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh; thường xuyên theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận của Tỉnh ủy, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý hiệu quả vụ việc phức tạp. Chủ động phối hợp với các cơ quan khối nội chính tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, thị ủy trong việc nắm tình hình, tổng hợp, xử lý thông tin, kịp thời tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý tốt các vụ việc phát sinh... góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 
 
Quang cảnh Cuộc họp
Quang cảnh Cuộc họp
    Tham mưu Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2023; tổ chức thực hiện thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN,TC tại Phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo. Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các vụ án thuộc diện theo dõi của Ban chỉ đạo 03 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh từ khi thành lập đến nay; báo cáo, thông báo kết luận thực hiện nhiệm vụ quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II/2023; trình Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh xem xét, thảo luận: Quy trình kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh; Quy định xác định tiêu chí, quy trình đưa các vụ án, vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo xử lý. Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chủ trì Đề án số 16-ĐA/TU theo kế hoạch; phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu Thường trực Tỉnh ủy: Tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính, PCTN, TC và CCTP quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2023; Hội nghị trực tuyến giao ban giữa Ban Nội chính Trung ương với Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy quý I/2023. Chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh làm việc với Tổ công tác của Ban Nội chính Trung ương…
           
    Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan đơn vị thực hiện các vụ việc, vụ án, đơn, thư khiếu nại, tố cáo có ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; việc giải quyết vụ án, vụ việc khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh do Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi; các vụ án, vụ việc đơn, thư theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục theo dõi đôn đốc 10 vụ án, vụ việc, đơn, thư đang giải quyết, trong đó: (1) Các vụ án, vụ việc Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo 05 vụ, việc. (2) Các vụ án, vụ việc, đơn, thư Ban Nội chính Tỉnh ủy đôn đốc giải quyết, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy còn 05 vụ việc đang giải quyết. Tham gia ý kiến điều động, bổ nhiệm và hiệp y quy hoạch cán bộ đối với 10 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. 
 
    Tham mưu chuẩn bị các nội dung phục vụ phiên tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; tổng hợp báo cáo kết quả trước, sau phiên tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 3/2023. Phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân theo Quy chế số 14-QC/TU (01 ngày/12 lượt/15 công dân). Thực hiện tiếp công dân theo nhiệm vụ của Ban tại Trụ sở Tiếp công dân theo lịch 06 ngày/12 lượt/16 công dân. Tham gia 04 ngày tiếp công dân của Thường trực HĐND và Thường trực UBND tỉnh. Tiếp nhận xử lý 52/52 đơn (đơn gửi đến Thường trực Tỉnh ủy 30; đơn gửi Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh 05; đơn gửi đến Ban Nội chính Tỉnh ủy 22). 
                                                                        Nguyễn Thêu 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai)
.