Đoàn đại biểu ngành Nội chính Đảng thăm cán bộ, chiến sĩ tại Nhà giàn DK-1 Tư Chính

Thứ Tư, 26/04/2023, 07:07 [GMT+7]
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương trò chuyện, thăm hỏi chiến sĩ tại Nhà giàn DK-1 Tư Chính
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương trò chuyện, thăm hỏi chiến sĩ tại Nhà giàn DK-1 Tư Chính

 Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu và tặng cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà giàn DK-1 Tư Chính


 

 Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn Đại biểu ngành Nội chính Đảng tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK-1 Tư Chính

 Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn công tác số 3 trên Nhà giàn DK-1 Tư Chính 

 Anh Hưng

.