Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương và Đang ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Thứ Tư, 26/04/2023, 21:47 [GMT+7]
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Các đại biểu dự Hội nghị

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu kết luận
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị

 Các đại biểu tham luận tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Khắc Minh, quyền Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Đồng chí Nguyễn Khắc Minh, quyền Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
Đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
Đồng chí Nguyễn Thanh Tân, phụ trách Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc, Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Nguyễn Thanh Tân, phụ trách Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc, Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Phạm Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VietComBank)
Đồng chí Phạm Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VietComBank)
Đồng chí Bùi Thị Thanh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc
Đồng chí Bùi Thị Thanh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc
Đồng chí Trương Thị Hồng Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp, Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Trương Thị Hồng Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp, Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Nguyễn Đại Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ công bố các quyết định khen thưởng và tặng Kỷ niệm chương của Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Nguyễn Đại Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban Nội chính Trung ương công bố các quyết định khen thưởng và tặng Kỷ niệm chương của Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung trao Bằng khen tặng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung trao Bằng khen tặng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” tặng lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh Nghiệp Trung ương
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” tặng lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh Nghiệp Trung ương
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” tặng cá nhân có nhiều đóng góp cho ngành Nội chính Đảng
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” tặng cá nhân có nhiều đóng góp cho ngành Nội chính Đảng
Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” tặng các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” tặng các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Bằng khen tặng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Nội chính Trung ương đã có thành tích xuất sắc trong công tác
Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Bằng khen tặng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Nội chính Trung ương đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp
Lãnh đạo hai cơ quan dự Hội nghị
Lãnh đạo hai cơ quan dự Hội nghị

 Đặng Phước

.