Ban Nội chính Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Thứ Tư, 26/04/2023, 21:08 [GMT+7]
    Chiều 26/4/2023, Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác. Các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội nghị.
 
    Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương; lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Theo báo cáo tại Hội nghị, trong hơn 5 năm qua, Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có sự phối hợp chặt chẽ trong nghiên cứu, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) về công tác xây dựng chủ trương, chính sách của Đảng, hoàn thiện hệ thống pháp luật của Nhà nước trong quản lý kinh tế - xã hội, hoạt động của doanh nghiệp, góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Cụ thể đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách còn bất cập trong quản lý, hoạt động của doanh nghiệp nhà nước từ các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc Đảng bộ Khối.     
           
    Hai cơ quan đã phối hợp với một số cơ quan liên quan tập hợp, biên soạn các bài viết, tài liệu để in cuốn sách “Công tác phòng, chống tham nhũng trong các doanh nghiệp Nhà nước - Thực trạng và giải pháp”.  Phối hợp trong quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo về công tác nội chính, PCTN, tiêu cực; trao đổi kinh nghiệm về công tác nội chính, PCTN, tiêu cực và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng liên quan công tác nội chính, PCTN, tiêu cực.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu kết luận
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu 
 
    Trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng liên quan đến công tác PCTN, tiêu cực, hai cơ quan đã phối hợp giám sát, đôn đốc công tác PCTN, tiêu cực tại 02 đảng bộ doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối là Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Kết quả giám sát đã chỉ ra những ưu điểm, đồng thời phát hiện ra những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa, công tác phát hiện và xử lý vi phạm, tham nhũng của doanh nghiệp.
 
    Hai cơ quan cũng đã phối hợp trong trao đổi thông tin về công tác nội chính và PCTN, tiêu cực; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng có liên quan đến lĩnh vực nội chính và phòng, PCTN, tiêu cực; thông tin khi tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối có dấu hiệu vi phạm. Tạp chí Nội chính, Trang Thông tin điện tử tổng hợp của Ban Nội chính Trung ương và Trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đưa hơn 100 tin, bài về hoạt động phối hợp của hai cơ quan cũng như của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và hoạt động của các đảng bộ trực thuộc Khối liên quan đến công tác PCTN, tiêu cực. 
       
Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương khai mạc Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu

    Hai đơn vị đầu mối của hai cơ quan đã phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng nội dung hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối triển khai công tác PCTN, tiêu cực hằng năm; hướng dẫn chế độ báo cáo và đề cương báo cáo kết quả công tác PCTN, tiêu cực định kỳ hằng quý, 6 tháng, 9 tháng và 1 năm cho các đơn vị trực thuộc Khối; đồng thời, quan tâm tổng hợp những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trong Khối để báo cáo Ban Nội chính Trung ương và kịp thời kiến nghị với Ban cán sự Đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xin ý kiến chỉ đạo kịp thời về các giải pháp tháo gỡ.       

    Tại Hội nghị, các ý kiến phát biểu đã đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện quy chế phối hợp giữa hai cơ quan, đồng thời kiến nghị, đề xuất những giải pháp cụ thể để thực hiện tốt hơn quy chế phối hợp trong thời gian tới.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” tặng lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh Nghiệp Trung ương
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” tặng lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh Nghiệp Trung ương
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đánh giá cao kết quả công tác phối hợp giữa hai cơ quan, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao của hai cơ quan. Đồng chí nhấn mạnh, hai cơ quan cần nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp trong tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật về kinh tế - xã hội nói chung và trong hoạt động doanh nghiệp nói riêng. Nhất là, phối hợp trong phát hiện, kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, hoạt động đầu tư công, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước..., góp phần bịt kín những “khoảng trống”, “kẽ hở” để không thể tham nhũng, tiêu cực; rà soát, phân tích, đánh giá các hành vi vi phạm pháp luật qua xử lý các vụ án, vụ việc vừa qua liên quan doanh nghiệp nhà nước để rút ra bài học kinh nghiệm nhằm tăng cường các biện pháp ngăn chặn từ sớm, từ xa, phòng ngừa sai phạm, đồng thời kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, tạo hành lang pháp lý an toàn, vững chắc cho hoạt động của các doanh nghiệp, không để xảy tra các vụ án, vụ việc tương tự trong thời gian tới. 
 
Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” tặng các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” tặng các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương
    Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu, tăng cường phối hợp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; quán triệt và thực hiện phương châm phòng ngừa, giải quyết sớm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; nâng cao hơn nữa hiệu quả trao đổi thông tin, nhất là trao đổi thông tin, tài liệu để tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc có liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ Khối, kể cả cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý theo quy định; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về PCTN, tiêu cực; xây dựng văn hóa kinh doanh nói chung và văn hóa doanh nghiệp nói riêng, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, liêm chính, thượng tôn pháp luật và bảo đảm phát triển bền vững.
 
    Cũng tại Hội nghị, Ban Nội chính Trung ương trao Bằng khen và 09 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” tặng cá nhân thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương có thành tích xuất sắc trong công tác Nội chính Đảng. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Bằng khen tặng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Nội chính Trung ương đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp; trao 07 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” tặng các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương.
        Đặng Phước - Anh Hưng
.