Ban Nội chính Trung ương: Họp Tổ Biên tập xây dựng Đề án "Cơ chế bảo vệ cơ quan, cá nhân thực thi công vụ trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án"

Thứ Năm, 20/04/2023, 14:39 [GMT+7]
    Sáng 20/4/2023, tại Trụ sở Ban Nội chính Trung ương, đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Tổ trưởng Tổ Biên tập xây dựng Đề án “Cơ chế bảo vệ cơ quan, cá nhân thực thi công vụ trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án” chủ trì Cuộc họp với các Thành viên Tổ Biên tập. 
 
    Tham dự Cuộc họp có các đồng chí Thành viên Tổ Biên tập đại diện các cơ quan: Ban Nội chính Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy Ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát quân sự Trung ương.
 
Quang cảnh Cuộc họp
Quang cảnh Cuộc họp
    Tại Cuộc họp,  Thành viên Tổ Biên tập đã thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: (1) Dự thảo Kế hoạch xây dựng Đề án; (2) Dự thảo Đề cương Đề án và 12 Đề cương báo cáo chuyên đề của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức có liên quan; (3) Dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án; (4) Dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ Biên tập xây dựng Đề án. 
 
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Tổ trưởng Tổ Biên tập xây dựng Đề án phát biểu tại Cuộc họp
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Tổ trưởng Tổ Biên tập xây dựng Đề án phát biểu tại Cuộc họp
    Các Thành viên Tổ Biên tập cũng đã thảo luận, trao đổi, cho ý kiến cụ thể về tình hình, thực trạng cơ chế bảo vệ các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực thi công vụ trong hoạt động tố tụng, thi hành án; thực trạng xâm phạm cơ quan, tổ chức, cá nhân thực thi công vụ; thực trạng quy định và tổ chức thực hiện quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực thi công vụ; những khó khăn, vướng mắc, bất cập về cơ chế bảo vệ các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực thi công vụ trong hoạt động tố tụng, thi hành án. Đồng thời, đề nghị Ban soạn thảo Đề án nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm ở một số quốc gia về lĩnh vực này…
 
Các đại biểu dự Cuộc họp
Các đại biểu dự Cuộc họp
    Phát biểu kết luận Cuộc họp, đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Tổ trưởng Tổ Biên tập xây dựng Đề án đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và thống nhất với ý kiến của Thành viên Tổ Biên tập. Đồng chí nhấn mạnh, đây là Đề án lớn, mới, khó, đặc thù nên đề nghị Thành viên Tổ Biên tập tiếp tục nghiên cứu, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được phân công.
 
    Đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu Vụ Nghiên cứu - Tổng hợp, Ban Nội chính Trung ương tiếp thu đầy đủ các ý kiến, góp ý của các đại biểu để tổng hợp, hoàn thiện các văn bản liên quan đến Đề án, trình lãnh đạo Ban ban hành theo Kế hoạch.
                                                                                       Tạ Anh Hưng
.