Thái Bình: Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm đẩy mạnh

Thứ Bảy, 06/05/2023, 07:07 [GMT+7]
    Năm 2023, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Thái Bình tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, triển khai đồng bộ; qua đó, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức, trách nhiệm tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
 
    Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng ngừa, hạn chế phát sinh tham nhũng, tiêu cực; thực hiện công khai, minh bạch cơ chế chính sách, quyết toán thu, chi ngân sách, mua sắm tài sản công, quản lý dự án đầu tư, xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, các khoản đóng góp của nhân dân, công tác tổ chức cán bộ, minh bạch tài sản, thu nhập… Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, đặc biệt đối với các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng được tiến hành kịp thời, qua đó, đã có tác dụng răn đe, giáo dục, phòng ngừa tham nhũng…
 
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
    Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tham nhũng, tiêu cực. Đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức được 17 lớp tuyên truyền với 1.365 lượt cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham gia. Chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện Luật Thanh tra, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật phòng, chống tham nhũng; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
    Từ đầu năm đến nay, đã có 35/35 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Bình thực hiện xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo quy định; kết quả, đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 52 người… 41/44 đơn vị đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập; 41/41 đơn vị thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập với 1.787 bản kê khai đã được công khai. Năm 2022, Thanh tra tỉnh đã ban hành kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập tại 2 đơn vị; đã kết luận xác minh tài sản, thu nhập của 6/6 người có chức vụ, quyền hạn. Hiện, đang tổ chức thực hiện việc xác minh tài sản, thu nhập theo kế hoạch năm 2023 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt…
 
    Từ đầu năm đến nay, Ngành Thanh tra Thái Bình đã triển khai 30 cuộc thanh tra hành chính (13 cuộc từ kỳ trước chuyển sang; 17 cuộc triển khai trong kỳ); 95 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 337 đơn vị. Qua đó, đã phát hiện, kiến nghị xử lý sai phạm hơn 2,6 tỷ đồng; quyết định xử phạt và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính gần 3,1 tỷ đồng.
 
    Cơ quan Công an tỉnh Thái Bình đã thụ lý điều tra 13 vụ, 35 bị can liên quan đến tham nhũng (năm 2022 chuyển sang 6 vụ, 15 bị can; khởi tố mới 7 vụ, 20 bị can); đã kết thúc điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố 6 vụ, 15 bị can; đang điều tra 7 vụ, 20 bị can. Tòa án 2 cấp đã thụ lý 4 vụ, 8 bị cáo; đã xét xử 2 vụ, 5 bị cáo. Tổng số tiền, tài sản tham nhũng được phát hiện hơn 22 tỷ đồng; đã thu hồi 700 triệu đồng.
                                                                                                  Văn Hiếu
.