Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Hà Nam

Thứ Năm, 27/04/2023, 11:16 [GMT+7]
    Sáng 25/4, Tỉnh ủy Hà Nam vừa tổ chức Hội nghị bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của tỉnh đợt 1 năm 2023 với nội dung: Nghiên cứu, quán triệt, học tập nội dung cốt lõi Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 249 điểm cầu, với sự tham dự của trên 39 nghìn 600 cán bộ, đảng viên. 
 
    Dự Hội nghị tại điểm cầu Ủy ban nhân dân tỉnh có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh;  Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh;  lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh. 
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Ban Nội chính Trung ương phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành. Đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương tập trung giới thiệu các nội dung: Vì sao phải biên soạn, xuất bản cuốn sách; quá trình biên soạn, xuất bản cuốn sách; bố cục của cuốn sách; giá trị và nội dung cốt lõi của cuốn sách; những điểm mới ấn tượng của cuốn sách.
 
    Theo đó, cuốn sách ra mắt vào đúng dịp Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) (2013 - 2023). Đây là cuốn sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về lý luận và thực tiễn đối với công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực ở Việt Nam. Cuốn sách gồm 612 trang với 111 hình ảnh minh họa, chia thành 3 phần, được chuẩn bị rất công phu, nghiêm túc, cẩn trọng và kỹ lưỡng với tinh thần trách nhiệm cao, trong đó có những bức ảnh lần đầu tiên được công bố. 
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu Cuốn sách tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu Cuốn sách tại Hội nghị
    Đồng chí Nguyễn Thái Học đã giới thiệu khái quát các giá trị cốt lõi và những bài học kinh nghiệm qua nội dung cuốn sách. Trong đó, giá trị nổi bật là cuốn sách trở thành “cẩm nang” quý về công tác đấu tranh PCTN ở Việt Nam, phản ánh sinh động cuộc đời hoạt động cách mạng vô tư, trong sáng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ khi còn trẻ đến cương vị người đứng đầu Đảng ta, là tấm gương mẫu mực, giản dị, nói đi đôi với làm, hết lòng vì nước, vì dân. Cuốn sách giúp CBĐV và các tầng lớp nhân dân, bạn bè quốc tế hiểu rõ bản chất cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam; trang bị cơ sở lý luận và thực tiễn để phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, củng cố niềm tin, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Về những điểm mới ấn tượng của cuốn sách, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, trước hết về hình thức, đây là cuốn sách bao gồm cả nội dung và hình ảnh. Cuốn sách có kết cấu lôgic, chặt chẽ, thể hiện sự kết hợp giữa “xây” và “chống”; giữa phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữa quyết tâm chính trị của người đứng đầu Đảng, của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị với sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân, bạn bè quốc tế.
 
    Nội dung những bài viết, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong cuốn sách được rút ra từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư; góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đồng thời lan tỏa quyết tâm to lớn trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với sự nghiệp quan trọng này. Qua cuốn sách giúp cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta, khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp. Vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ sớm, từ xa, trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.
 
    Qua nghiên cứu, học tập, quán triệt tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giúp mỗi cán bộ, đảng viên, cán bộ công chức viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Nam nhận thức sâu sắc hơn nữa việc phải tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, các tổ chức đảng thường xuyên coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đây là nhiệm vụ “then chốt” bảo đảm cho sự thành công cho các lĩnh vực khác.
                                                                                   Hồng Sơn
.