Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm việc với Tạp chí Nội chính

Thứ Năm, 20/04/2023, 19:40 [GMT+7]
    Chiều 20/4/2023, đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương có buổi làm việc với Tạp chí Nội chính về việc xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 26-KL/TW, ngày 29/12/2017 của Ban Bí thư về “kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả tạp chí các ban đảng Trung ương hiện nay” của Tạp chí Nội chính, Ban Nội chính Trung ương, giai đoạn 2023-2025.
 
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
    Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Tạp chí Nội chính trình bày dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận 26-KL/TW, ngày 29/12/2017 của Ban Bí thư. Theo đó, việc ban hành Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 26-KL/TW và Kết luận số 324-TB/BTGTW của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Hội nghị triển khai thực hiện Kết luận số 26-KL/TW; bảo đảm đúng mục tiêu, tiến độ theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức các sản phẩm báo chí; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số; kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ tinh gọn, hiệu quả;  tiếp tục nâng cao hiệu quả tham mưu công tác thông tin tuyên truyền về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. 
 
    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đánh giá cao tinh thần tích cực của cán bộ, công chức Tạp chí Nội chính trong triển khai thực hiện nội dung Kết luận số 26-KL/TW. Đồng thời, yêu cầu Tạp chí Nội chính bổ sung một số nội dung cụ thể để hoàn thiện Kế hoạch, trình lãnh đạo Ban ban hành.
                                                                      Đặng Phước
.