Đoàn đại biểu ngành Nội chính Đảng thăm quân, dân Đá Đông (A)

Thứ Hai, 24/04/2023, 10:42 [GMT+7]

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu và tặng cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại đảo Đá Đông (A)

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn Đại biểu ngành Nội chính Đảng tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đá Đông (A)
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn Đại biểu ngành Nội chính Đảng tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đá Đông (A)
Đồng chí Chuẩn đô đốc Trần Ngọc Quyết, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Đông (A)
Đồng chí Chuẩn đô đốc Trần Ngọc Quyết, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Đông (A)

 Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn công tác số 3 trên đảo Đá Đông (A)

 Anh Hưng

.