Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại tỉnh Quảng Ninh

Thứ Bảy, 22/04/2023, 05:46 [GMT+7]
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, học tập tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm thực hiện khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại". Hội nghị được tổ chức với sự tham dự của trên 22.800 đại biểu bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 216 điểm cầu. Dự tại điểm cầu trung tâm có đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã thông tin chuyên đề, giới thiệu Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách ra mắt vào đúng dịp Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (2013 - 2023).
 
    Đồng chí Nguyễn Thái Học đã giới thiệu khái quát 5 giá trị cốt lõi và 8 bài học kinh nghiệm qua nội dung cuốn sách. Trong đó, giá trị nổi bật là cuốn sách trở thành “cẩm nang” quý về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam, phản ánh sinh động cuộc đời hoạt động cách mạng vô tư, trong sáng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ khi còn trẻ đến cương vị người đứng đầu Đảng ta, là tấm gương mẫu mực, giản dị, nói đi đôi với làm, hết lòng vì nước, vì dân. Cuốn sách đã giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, bạn bè quốc tế hiểu rõ bản chất cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam; trang bị cơ sở lý luận và thực tiễn để phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, củng cố niềm tin, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
    Hội nghị cũng đã thông tin chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm thực hiện khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại"; triển khai Kế hoạch số 255-KH/TU ngày 31/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Nội dung Hội nghị là 2 vấn đề có tính lôgic, gắn kết chặt chẽ nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Qua nghiên cứu, học tập, quán triệt tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư và chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, mỗi cán bộ công chức viên chức càng nhận thức sâu sắc phải thường xuyên làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, bởi đây là nhiệm vụ “then chốt” bảo đảm cho sự thành công cho các lĩnh vực khác. Trong đó, phải đặc biệt đổi mới công tác cán bộ - khâu “then chốt của then chốt”, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín phục vụ nhân dân và sự phát triển của địa phương trong tình hình mới.
    
    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức nhằm thực hiện khát vọng xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức toàn tỉnh làm nòng cốt, hạt nhân lan tỏa trong các phong trào thi đua yêu nước về hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Quảng Ninh chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, nói đi đôi với làm, làm quyết liệt, đến cùng đạt kết quả cao; góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh, văn minh.
                                                                                          Hồng Sơn
.