Bình Dương: Triển khai 31 cuộc thanh tra hành chính và 210 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành

Thứ Sáu, 05/05/2023, 17:15 [GMT+7]
    Trong quý I/2023, ngành Thanh tra tỉnh Bình Dương đã chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra theo kế hoạch và các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Nội dung các cuộc thanh tra triển khai có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào công tác quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội của các ngành, các cấp và việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trên các lĩnh vực. Qua thanh tra, kiểm tra, đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 8 tỷ đồng.
 
    Toàn tỉnh đã triển khai 31 cuộc thanh tra hành chính, tại 58 đơn vị. Đến nay, đã ban hành kết luận 25/31 cuộc; các đoàn còn lại đang triển khai thực hiện, chưa ban hành kết luận. Qua thanh tra, phát hiện vi phạm chủ yếu thuộc lĩnh vực tài chính với số tiền 7,246 tỷ đồng… kiến nghị xử lý hành chính 4 tổ chức, 18 cá nhân vi phạm.
 
Một Hội nghị của Thanh tra tỉnh Bình Dương
Một Hội nghị của Thanh tra tỉnh Bình Dương
    Toàn tỉnh đã thực hiện 17 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tại 42 đơn vị; đã ban hành kết luận 16 cuộc… Qua thanh tra cho thấy, một số đơn vị triển khai các đoàn thanh tra chưa đúng trình tự, thủ tục theo quy định; việc lưu trữ hồ sơ thanh tra còn hạn chế, thiếu sót; việc thực hiện các kiến nghị, kết luận, xử lý sau thanh tra vẫn còn chậm hoặc thực hiện nhưng không đầy đủ, kịp thời; một số đơn vị thực hiện chưa đúng quy định của pháp luật về công tác lập dự toán, thu chi ngân sách và quản lý, sử dụng các loại quỹ, nguồn thu; đấu thầu trong mua sắm tài sản…
 
    Các sở, ban, ngành trong tỉnh đã tiến hành 210 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với gần 1.500 tổ chức, cá nhân. Nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung chủ yếu trong lĩnh vực lao động, tài nguyên - môi trường, kế hoạch - đầu tư, xây dựng, y tế… Đến nay, đã ban hành kết luận 71 cuộc; qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện 519 tổ chức, cá nhân có sai phạm; đã ban hành 515 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 8,12 tỷ đồng.
 
    Về nhiệm vụ quý II và thời gian tới, ngành Thanh tra tỉnh Bình Dương tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, chú trọng các quy định về tăng cường trách nhiệm kỷ luật, kỷ cương. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức và nhân dân, góp phần thúc đẩy hiệu quả công tác của ngành Thanh tra. Tiếp tục nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, kịp thời và khả thi; xử lý kịp thời, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật… đẩy mạnh công tác giám sát và xử lý sau thanh tra, trọng tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thực hiện kết luận thanh tra, nhất là nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền do vi phạm.
                                                                               Kim Long
.