Khánh Hòa: Một số kết quả công tác Bổ trợ tư pháp 6 tháng đầu năm 2023

Thứ Sáu, 30/06/2023, 18:14 [GMT+7]
    Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, 6 tháng đầu năm 2023, công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, các nhiệm vụ công tác tư pháp được tổ chức triển khai đúng thời hạn, toàn diện và đồng bộ. Đặc biệt, công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý đạt được một số kết quả tích cực.
 
    Toàn tỉnh hiện có 49 tổ chức hành nghề luật sư, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2022; 24 Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư các tỉnh khác đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh. Số lượng luật sư thành viên thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa hiện nay là 118,  tăng 13,5% so với thời điểm 6 tháng năm 2022. Hoạt động luật sư về cơ bản đáp ứng được yêu cầu bào chữa, bảo vệ quyền lợi và tư vấn pháp luật cho Nhân dân, thể hiện được tính chuyên nghiệp, tạo được uy tín trên thị trường dịch vụ pháp lý trong và ngoài tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, các luật sư và tổ chức hành nghề luật sư đã thực hiện 641 việc với doanh thu hơn 3,2 tỷ đồng.
 
Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của Hội Công chứng viên tỉnh Khánh Hòa
Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của Hội Công chứng viên tỉnh Khánh Hòa
    Cùng thời gian trên, 28 tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh (gồm 01 Phòng Công chứng và 27 Văn phòng công chứng) đã công chứng trên 60 ngàn việc; chứng thực hơn 100 ngàn bản sao, chữ ký trong các giấy tờ, văn bản. Tổng số phí công chứng thu được trên 18 tỷ đồng và phí chứng thực trên 800 triệu đồng; nộp ngân sách nhà nước và nộp thuế hơn 4,5 tỷ đồng.
 
    Trên địa bàn tỉnh hiện có 03 tổ chức đấu giá tài sản (01 Trung tâm đấu giá tài sản, 02 công ty đấu giá hợp danh) với 06 đấu giá viên do Sở Tư pháp tỉnh cấp thẻ hoạt động. Hoạt động đấu giá tài sản nói chung và đấu giá quyền sử dụng đất nói riêng trên địa bàn tỉnh đã đi vào nề nếp và đạt được một số kết quả tích cực; giá tài sản bán được cao hơn nhiều so với giá khởi điểm, đóng góp vào thu ngân sách nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Đấu giá tài sản và các văn bản có liên quan, ngày ngày 04/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh. 
 
    Về lĩnh vực giám định tư pháp: Số lượng giám định viên tư pháp của tỉnh hiện có 84 người, Trung tâm Pháp y tỉnh và Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh là 02 tổ chức giám định tư pháp công lập; ngoài ra trên địa bàn tỉnh còn có 74 giám định tư pháp theo vụ việc và 09 tổ chức giám định tư pháp theo việc.
 
    Lĩnh vực Thừa phát lại cũng được tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả; UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa Phát lại trên địa bàn tỉnh; hiện có 02 Văn phòng Thừa phát lại với 06 Thừa phát lại đang hành nghề.
 
    Trong 6 tháng đầu năm 2023, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh và các Chi nhánh Trợ giúp pháp lý của Trung tâm đã thực hiện Trợ giúp pháp lý 149 vụ việc; có 24 vụ việc đã kết thúc; tổng số người được trợ giúp pháp lý là 24 người (trong đó : 03 người nghèo, 04 Trẻ em, 16 người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi và 01 người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo). Đặc biệt, ngày 02-3-2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa với 04 nội dung chính là: (1) Tăng cường hoạt động truyền thông, khả năng tiếp cận trợ giúp pháp lý đối với người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính; (2) Bồi dưỡng, tập huấn cho người làm công tác trợ giúp pháp lý; (3) Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính; (4) Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật khó khăn về tài chính.
 
    Xác định bổ trợ tư pháp là lĩnh vực có vị trí quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động tư pháp, trong thời gian tới tỉnh Khánh Hòa tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2023 trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch đã đề ra; trong đó chú trọng xây dựng và hoàn thiện các chế định bổ trợ tư pháp, đội ngũ cán bộ bổ trợ tư pháp; đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư pháp.
Ban Nội chính Tỉnh ủy Khánh Hòa
.