Lãnh đạo Ban, nguyên lãnh đạo Ban Nội chính Trung và các cơ quan Trung ương, địa phương đã đến chúc mừng và gửi lẵng hoa chúc mừng Tạp chí Nội chính nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023)

Thứ Tư, 21/06/2023, 15:16 [GMT+7]
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và vụ, đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương chúc mừng Tạp chí Nội chính
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và vụ, đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương chúc mừng Tạp chí Nội chính
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương chúc mừng Tạp chí Nội chính
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương chúc mừng 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương (bên trái) và đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương chúc mừng
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương (bên trái) và đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương chúc mừng
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Nam Định, nguyên Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương gửi lẵng hoa chúc mừng Tạp chí Nội chính
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Nam Định, nguyên Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương gửi lẵng hoa chúc mừng
Đồng chí Bùi Ngọc Lam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chúc mừng Tạp chí Nội chính
Đồng chí Bùi Ngọc Lam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chúc mừng
Viện Khoa học tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng
Viện Khoa học tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng
Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng
Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh gửi lẵng hoa chúc mừng

 Các Vụ thuộc Ban Nội chính Trung ương chúc mừng Tạp chí Nội chính

Vụ Pháp luật
Vụ Pháp luật
Vụ Nghiên cứu tổng hợp
Vụ Nghiên cứu tổng hợp
Vụ Cơ quan nội chính
Vụ Cơ quan nội chính
Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Vụ Tổ chức cán bộ
Vụ Tổ chức cán bộ
Vụ Cải cách tư pháp
Vụ Cải cách tư pháp

 Đặng Phước

.