Quảng Ninh: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp tháng 5/2023

Thứ Năm, 29/06/2023, 07:11 [GMT+7]
    Tháng 5/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành công văn thực hiện văn bản của Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp; tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU, ngày 20/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo hình thức trực tuyến từ Tỉnh ủy đến điểm cầu 177 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện chương trình công tác năm 2023, tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra.
 
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh tập huấn công tác ghi âm, ghi hình có âm thanh trong hoạt động hỏi cung bị can, ghi lời khai (tháng 6/2023)
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh tập huấn công tác ghi âm, ghi hình có âm thanh trong hoạt động hỏi cung bị can, ghi lời khai (tháng 6/2023)
    Cơ quan tư pháp hoàn thành việc tổng hợp, thông báo danh mục văn bản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh; thẩm định 01 đề nghị xây dựng nghị quyết và 05 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khác; triển khai hiệu quả việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; quản lý xử phạt vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật; công tác hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đảm bảo chất lượng và tiến độ.
 
    Tiếp tục đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động và uy tín của các cơ quan tư pháp; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cơ quan điều tra, Tòa án, Viện kiểm sát tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.
 
    Công an tỉnh tập trung phát hiện, điều tra, phá án bảo đảm đúng quy định pháp luật; chủ động tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong công tác công an và tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, thông tin phản ánh liên quan đến cán bộ, chiến sĩ qua đường dây nóng; phối hợp liên ngành giữa Công an - Viện kiểm sát - Tòa án xác định 16 vụ án điểm.
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tăng cường các giải pháp để nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa; phối hợp chặt chẽ với cơ quan hữu quan trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; phối hợp với Tòa án tổ chức tham dự rút kinh nghiệm chung 18 phiên tòa; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của ngành Kiểm sát, nhất là để phục vụ quá trình xét xử, tranh tụng tại phiên tòa; thực hiện số hóa 62 hồ sơ, trình chiếu tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại 51 phiên tòa; báo cáo bằng phương pháp sơ đồ tư duy 64 vụ, lưu trữ hồ sơ điện tử 58 hồ sơ.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp tập trung nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, đổi mới việc tổ chức phiên tòa xét xử; tiếp tục trang bị hiện đại hóa về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc và tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý, điều hành, nghiệp vụ tại các Tòa án; tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính; đã thực hiện đăng tải 146 bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử Tòa án; kiểm tra 82 quyết định công nhận hòa giải thành theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; nghiên cứu và theo dõi 152 bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.
 
    Công tác bổ trợ tư pháp, hỗ trợ pháp lý tiếp tục được tăng cường; thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với hoạt động bổ trợ tư pháp; thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với các tổ chức hành nghề thuộc phạm vi quản lý. Sở Tư pháp thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp cho 1.069 trường hợp, trong đó có 480 trường hợp tiếp nhận trực tuyến; nhập 329 thông tin và Phần mềm Quản lý lý lịch tư pháp; giải quyết 09 thủ tục trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; vào sổ vi bằng đối với 134 vi bằng của các văn phòng thừa phát lại.
 
    Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước đã thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý đối với 18 vụ việc/18 người, trong đó có 08 vụ việc tham gia tố tụng để bào chữa; tổ chức hội nghị trợ giúp pháp lý tại 05 xã thuộc thị xã Đông Triều. Trung tâm đấu giá tài sản ký kết 04 hợp đồng, thực hiện 02 hợp đồng đấu giá tài sản với giá bán trên 130 tỷ đồng. Phòng công chứng số 1 và số 3 chứng thực bản sao, chữ ký, công chứng bản dịch, chứng nhận hợp đồng, giao dịch, thu phí hơn 345 triệu đồng.
Tuệ Minh
.