Vĩnh Phúc: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp

Thứ Tư, 21/06/2023, 15:24 [GMT+7]
    Tháng 5/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ban hành Chỉ thị số 46-CT/TU, ngày 18/5/2023 về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác tư pháp giai đoạn hiện nay; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tư pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp; giám sát Đảng ủy Sở Tư pháp về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW gắn với việc thực hiện Kết luận số 69-KL/TW, ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về công tác tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của Luật sư.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện 02 kế hoạch về tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và tuyên truyền pháp luật về đất đai; tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành kế hoạch và tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh; biên tập và đăng tải 08 lượt giới thiệu văn bản, 50 hỏi  đáp pháp luật; 01 hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương.
 
Hội nghị liên ngành Viện kiểm sát - Công an - Tòa án nhân dân - Cục thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc sơ kết 03 quy định phối hợp thực hiện một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ (tháng 5/2023)
Hội nghị liên ngành Viện kiểm sát - Công an - Tòa án nhân dân - Cục thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc sơ kết 03 quy định phối hợp thực hiện một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ (tháng 5/2023)
    Ngành Tư pháp tiếp tục công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo hiệu quả, chất lượng, tiến độ theo yêu cầu của các cơ quan liên quan và quy định của pháp luật; tổ chức nghiên cứu, tham gia ý kiến vào 24 lượt dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và của tỉnh; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định ủy quyền cho UBND cấp huyện thực hiện xác định giá cụ thể cho một số trường hợp được quy định tại Nghị quyết số 73/NQ-CP, ngày 06/5/2023 của Chính phủ; hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, giai đoạn 2019-2023; báo cáo các các nghị quyết, quyết định không còn phù hợp để kiến nghị Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh bãi bỏ theo quy định.
 
    Tiếp tục hoàn thiện 02 dự thảo quyết định của UBND tỉnh về ban hành quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp của các cấp, các ngành trong thực hiện quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính và quy định về thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng ảnh hưởng đến nhiều đối tượng; tổ chức tổng kết và xây dựng báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh giải quyết 11 vụ việc phức tạp về xử phạt vi phạm hành chính và nghiên cứu, tham gia ý kiến, đề xuất các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện hướng giải quyết 09 vụ việc phức tạp khác.
 
    Các cơ quan tư pháp từ tỉnh đến huyện đã củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp cán bộ, nhất là đối với cán bộ có chức danh tư pháp, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp có bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp.
 
    Lực lượng Công an xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao, giai đoạn 2024-2028”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 301/KH-CAT-PV01, ngày 05/5/2023 về tuần tra, chốt điểm, kiểm tra hành chính, vây ráp, ghi hình, phạt nguội với các đối tượng, nhóm đối tượng; phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; ban hành 04 kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính và quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; kiểm tra công tác thực hiện chỉ tiêu cấp thẻ căn cước công dân và định danh điện tử, làm sách dữ liệu…
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã thụ lý kiểm sát 492 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự đối với các quyết định phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt bị can để tạm giam; tiến hành kiểm sát khám nghiệm hiện trường, thực hiện điều tra, tham gia trực tiếp hỏi cung bị can để lấy lời khai… Qua kiểm sát các hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát ban hành 05 kết luận, 03 kiến nghị đối với cơ quan điều tra; ban hành 06 kiến nghị đối với Tòa án rút kinh nghiệm. Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động… kiểm sát cưỡng chế, kê biên, đấu giá, giao tài sản, tiêu hủy vật chứng đảm bảo đúng quy định.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp đã giải quyết, xét xử 512/2.094 vụ, việc. Cơ quan thi hành án dân sự thụ lý 2.959 việc, với số tiền 917,67 tỷ đồng. Trong tháng, đã thi hành xong 547 việc, với số tiền 12,84 tỷ đồng. Việc tổ chức thi hành án đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định; việc xác minh, phân loại án dân sự có điều kiện và chưa có điều  kiện thi hành bảo đảm chính xác, đúng pháp luật.
 
    Nhờ tăng cường và đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp tích cực của các cơ quan chức năng nên công tác tư pháp, cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. 
Tuệ Minh
.