Phú Thọ: Nâng cao hiệu quả công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật

Thứ Sáu, 30/06/2023, 07:26 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 cho đội ngũ lãnh đạo và cán bộ pháp chế của các sở, ngành; cơ quan văn phòng và tư pháp cấp huyện. Đồng chí Phan Trọng Tấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; tham dự có 100 học viên là lãnh đạo và cán bộ pháp chế của các sở, ngành; cơ quan văn phòng và tư pháp cấp huyện.
 
    Các học viên tham dự Hội nghị tập huấn được truyền đạt các nội dung: (1) Những quy định của pháp luật về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (Luật ban bành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi bổ sung năm 2020); Nghị định số 43/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành quy phạm pháp luật (được sửa đổi, sổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020). (2) Kỹ năng rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật; (3) Hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật… Ngoài ra, các học viên cũng đã trao đổi, thảo luận, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai công tác rà soát, hệ thống hoá văn vản quy phạm pháp luật.
 
Các Học viên tham gia Hội nghị tập huấn
Các Học viên tham gia Hội nghị tập huấn
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Trọng Tấn,  Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, trong thời gian qua, công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh đã được triển khai nghiêm túc, hiệu quả theo quy định của pháp luật. Từ đó có tác động tích cực đến công tác ban hành và hoàn thiện thể chế pháp lý của địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng hệ thống pháp luật công khai, minh bạch, tạo điều kiện để người dân có thể tiếp cận được hệ thống pháp luật một cách thuận tiện, dễ dàng. 
 
    Bên cạnh kết quả đạt được, trong quá trình rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đề nghị các đồng chí tham gia tập huấn nghiêm túc; mạnh dạn trao đổi những vấn đề chưa hiểu rõ, những hạn chế bất cập trong hoạt động thực tiễn để cùng với báo cáo viên thảo luận làm rõ và áp dụng hiệu quả trong công việc. 
 
    Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các học viên sau Hội nghị tập huấn sẽ hướng dẫn cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị mình và triển khai đến cấp xã để tham mưu cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện rà soát, hệ thống. 
 
    Hội nghị có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, đồng thời tạo thuận lợi trong việc thực hiện hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật kỳ thứ ba 2019 - 2023 đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả trên địa bàn tỉnh.
Quỳnh Trang
.