Phiên họp thứ năm của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hưng Yên

Thứ Sáu, 30/06/2023, 17:22 [GMT+7]
    Ngày 29/6/2023, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (Ban Chỉ đạo) họp Phiên thứ năm dưới sự chủ trì của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo nhằm kiểm điểm, đánh giá và rút kinh nghiệm sau 01 năm hoạt động của Ban chỉ đạo; kết quả công tác Quý II/2023 và phương hướng, nhiệm vụ Quý III/2023 của Ban Chỉ đạo, đồng thời cho ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.
 
    Ngày sau khi được thành lập (ngày 10/6/2022), Ban Chỉ đạo đã khẩn trương ổn định tổ chức, ban hành các quy chế, quy định, phân công trách nhiệm và triển khai các nhiệm vụ được giao theo quy định với tinh thần chủ động, khẩn trương, quyết tâm, quyết liệt cao; tích cực tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra ở địa phương theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Theo đó, các chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được phổ biến, quán triệt kịp thời và triển khai thực hiện nghiêm túc ở tỉnh Hưng Yên. Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo họp định kỳ theo đúng quy định (đã tổ chức 8 cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo và 5 phiên họp Ban Chỉ đạo); đã ban hành 32 văn bản và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 21 văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo thẩm quyền.
 
Hội nghị sơ kết 1 năm Ban Chỉ đạo cấp tỉnh điểm cầu tỉnh Hưng Yên
Hội nghị sơ kết 1 năm Ban Chỉ đạo cấp tỉnh điểm cầu tỉnh Hưng Yên
    Ban Chỉ đạo lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; tạo chuyển biến tích cực trong công tác phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở; đã khẩn trương rà soát, đưa các vụ án, vụ việc tham nhũng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm (07 vụ án, 01 vụ việc), trong đó đã khởi tố 50 bị can, đưa ra xét xử 03 vụ án với 26 bị cáo và kết quả xét xử sơ thẩm có 03 án tù chung thân, 09 án tù giam từ 15-20 năm, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, xử lý nghiêm khắc hành vi phạm tội để cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe và bảo đảm đúng người, đúng tội, không bỏ lọt người vi phạm.
 
    Trong 1 năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, bài bản và bước đầu đem lại hiệu quả rõ nét trên địa bàn tỉnh. Nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị có sự chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tình trạng tham nhũng, tiêu cực, kể cả nhũng nhiễu, “tham nhũng vặt” có chiều hướng giảm; cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thận trọng, trách nhiệm hơn trong thực thi công vụ. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã góp phần tích cực đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh; hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Hưng Yên (tăng 39 bậc trong 02 năm qua, đưa xếp hạng của tỉnh Hưng Yên từ 53/63 tỉnh lên 14/63 tỉnh, riêng năm 2022 tăng 25 bậc).
 
    Với những kết quả đã đạt được đã khẳng định chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh của Đảng là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, được cán bộ, đảng viên và nhân dân ủng hộ.
 
    Thời gian tới, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, lâu dài, phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục với các bước đi vững chắc và có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Ban Chỉ đạo sẽ tích cực chủ động dự báo, nắm bắt tình hình về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận xã hội; chủ động thực hiện và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm, hoạt động có tính chuyên sâu, khép kín, bí mật dễ phát sinh vi phạm, tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo xử lý nghiêm minh, khách quan, đúng pháp luật các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nội chính, cơ quan, đơn vị liên quan, đồng thời phát huy vai trò, sự tham gia tích cực MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt dựa nhiều hơn vào nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
                                                                                              P.V
.