Phiên họp thứ 5 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Bình

Thứ Sáu, 30/06/2023, 07:34 [GMT+7]
    Sáng 29/6, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Phiên họp thứ 5 dưới sự chủ trì của đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ thời gian tới; tham dự có đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.
 
    Theo báo cáo tại Phiên họp, trong 6 tháng đầu năm 2023, hoạt động của Ban Chỉ đạo đã đi vào nền nếp. Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ban hành kịp thời các văn bản tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện nhiệm vụ. Các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục nêu cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị, lĩnh vực được phân công theo dõi, quản lý, phụ trách; chỉ đạo thực hiện các Thông báo kết luận tại các cuộc họp của Ban Chỉ đạo; Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo.
 
Toàn cảnh Phiên họp
Toàn cảnh Phiên họp
    Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
 
    Các cơ quan tiến hành tố tụng đã phối hợp xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng theo quy định của pháp luật, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Ban chỉ đạo cũng đã thống nhất kết thúc theo dõi, chỉ đạo đối với 2 vụ án do đã kết thúc việc giải quyết theo quy định của pháp luật. 
 
    Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2023. 
 
    Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cơ quan, đơn vị được phân công theo dõi, quản lý, phụ trách. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 
 
    Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tập trung vào các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, tham nhũng, tiêu cực. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra nếu phát hiện vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật; rà soát, thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán.
 
    Các cơ quan tiến hành tố tụng phối hợp chặt chẽ, xử lý kịp thời, nghiêm minh, đảm bảo đúng quy định của pháp luật các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ giám định, định giá tài sản đối với các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực.
 
    Tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp; giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, của các cơ quan báo chí và nhân dân đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chú trọng công tác tự kiểm tra, tự giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng trong hệ thống chính trị để phát hiện tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ. Góp phần đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương.
                                                                                         P.V
.