Ban Nội chính Trung ương: Giao ban công tác nội chính tháng 5 năm 2023

Thứ Hai, 29/05/2023, 16:59 [GMT+7]
    Chiều 29/5, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6/2023 cấp vụ, cục các cơ quan nội chính Trung ương. Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội nghị.
 
    Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo cấp vụ, cục thuộc các cơ quan: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Tư pháp... và đại diện các vụ, đơn vị chức năng thuộc Ban Nội chính Trung ương.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Theo báo cáo tại Hội nghị, trong tháng 5/2023 các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các địa phương đã tích cực triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả công tác nội chính, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nổi bật là: Tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả, đồng bộ các giải pháp công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; chủ động nắm chắc tình hình, vô hiệu hóa hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động; bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại của Đảng, Nhà nước; phối hợp tham mưu tổ chức Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phối hợp thực hiện tốt công tác tiếp công dân phục vụ Hội nghị Trung ương 7 khóa XIII và Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; tham mưu chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; tập trung tấn công trấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật nhất là tội phạm giết người, tội phạm về kinh tế, tham nhũng; tăng cường công tác phòng ngừa cháy, nổ, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; phối hợp tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc về dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo; phối hợp thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin, truyền thông; bóc gỡ các tin, bài trên mạng có nội dung xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước…
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
    Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích tình hình, các vấn đề nhạy cảm tác động tới an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thời gian qua, đồng thời, đưa ra những kiến nghị cụ thể nhằm thực hiện tốt công tác nội chính trong thời gian tới.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị các cơ quan, đơn vị thời gian tới tiếp tục nắm chắc và đánh giá đúng tình hình quốc tế và khu vực; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, toàn vẹn lãnh thổ; tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự; đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, đối tượng chống đối; triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, truyền thông, an ninh mạng. Tiếp tục triển khai hiệu quả các đợt cao điểm, tấn công trấn áp tội phạm; phối hợp thực hiện tốt công tác tiếp công dân; rà soát, giải quyết rứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước, trọng tâm là Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV.
 
    Đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng đề nghị nâng cao công tác phối hợp tham mưu triển khai thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tham mưu ban hành và triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2030; đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Nâng cao công tác tự kiểm tra, thanh tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn từ đầu, xử lý từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; phối hợp, tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt công tác định hướng thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch, lợi dụng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để chống phá Đảng, Nhà nước; xử lý nghiêm việc đưa tin, thông tin sai sự thật, vu cáo, bịa đặt…
Đặng Phước – Anh Hưng
.