Quảng Bình: Kết quả công tác nội chính tháng 5/2023

Thứ Tư, 31/05/2023, 09:23 [GMT+7]
    Tháng 5/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, các cơ quan chức năng ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và đảm bảo an ninh, trật tự; tiếp tục triển khai lực lượng nắm tình hình an ninh trên các lĩnh vực an ninh nội bộ, an ninh biên giới, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý cán bộ, đảng viên; tập trung phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động chống, phá của các thế lực thù địch, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên. Ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 05/5/2023 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính trong tình hình mới; Quyết định số 1187-QĐ/TU, ngày 16/5/2023 về thực hiện công tác rà soát các cuộc thanh tra, kiểm tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022.
 
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội chính Đảng điểm cầu Quảng Bình
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội chính Đảng điểm cầu Quảng Bình
    Qua đó, Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, thị ủy đã ban hành chỉ thị về tăng cường lãnh đạo công tác biên phòng và xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh; các lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng duy trì nghiêm các biện pháp trực sẵn sàng chiến đấu, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, trên biển, trên không gian mạng; Công an tỉnh ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2023. Cấp ủy đảng các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về PCTN, TC, nhất là những thông tin liên quan đến hoạt động và kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN, TC hai cấp.
 
    Theo báo cáo, toàn ngành thanh tra đã triển khai thực hiện 60 cuộc thanh tra, kiểm tra (26 cuộc thanh tra hành chính; 44 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành). Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm trên 2 tỷ 408 đồng, xử phạt vi phạm hành chính hơn 861 triệu đồng, xử lý tài sản vi phạm 80,910 triệu đồng, kiến nghị thu hồi trên 1 tỷ 386 triệu đồng, kiến nghị khác gần 80 triệu đồng, tịch thu 20,647 m3 gỗ các loại.
 
    Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung, giá trị cốt lõi Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với gần 31.800 đảng viên tham dự.
 
    Về điều tra truy tố xét xử các vụ án tham nhũng, tổng số vụ án thụ lý kiểm sát điều tra: 07 vụ/08 bị can. Trong đó, 01 vụ/01 bị can kết thúc điều tra đề nghị truy tố; 06 vụ /07 bị can đang điều tra; 02 vụ/04 bị cáo Toà án thụ lý xét xử; 01 vụ/03 bị cáo Tòa án đã xét xử.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung theo dõi, nắm tình hình, tham mưu chỉ đạo giải quyết nổi lên về an ninh trật tự, các vụ án, vụ việc thuộc diện thường trực cấp ủy chỉ đạo theo quy định Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 05/5/2023 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính trong tình hình mới; Quyết định số 1187-QĐ/TU, ngày 16/5/2023 quyết định thực hiện công tác rà soát các cuộc thanh tra, kiểm tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh; Công văn số 547-CV/TU, ngày 22/5/2023 về việc thực hiện Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC tại Phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC; Báo cáo số 267-BC/TU, ngày 15/5/2023 về kết quả việc thực hiện các kết luận của Đoàn kiểm tra số 5, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC.
 
    Tổ chức làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lệ Thủy để nắm tình hình thực hiện các kiến nghị của Đoàn công tác số 5, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC.  Tham mưu ban hành các văn bản của Phiên họp thứ 3 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; Công văn số 22-CV/BCĐ, ngày 05/5/2023 về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo đối với hoạt động đăng kiểm; nắm tình hình tại cơ sở 04 vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi để tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo.
 
    Chủ trì Công bố Quyết định số 01-QĐ/BCĐCCTP, ngày 09/5/2023 về giám sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về giám định pháp y trong tố tụng hình sự và tố tụng dân sự trên địa bàn tỉnh đối với Trung tâm giám định Y khoa - Pháp y tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh. Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 10 năm ngày tái thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình (05/6/2013 - 05/6/2023).
Võ Bá Phong
.