Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Thái Nguyên kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp tại Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên

Thứ Ba, 25/04/2023, 16:43 [GMT+7]
    Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức Hội nghị thông qua kết quả kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp tại Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên. Đồng chí Hà Tuấn Phương, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn kiểm tra chủ trì Hội nghị.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Theo báo cáo của Đoàn kiểm tra, thời gian qua, Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên cơ bản đã thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách tư pháp, chương trình trọng tâm cải cách tư pháp của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và chương trình, kế hoạch công tác của ngành. Công tác quán triệt, triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về cải cách tư pháp được thực hiện thường xuyên. Tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ thường xuyên được củng cố, kiện toàn; cơ sở vật chất từng bước được đầu tư, cơ bản đáp ứng nhiệm vụ. Mặc dù số lượng vụ án, vụ việc phải giải quyết hằng năm luôn đứng đầu trong số tòa án nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh, chiếm tỷ lệ hơn 30% số lượng vụ, việc của tòa án nhân dân 2 cấp của tỉnh, song với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, thẩm phán và công chức, người lao động, Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt và vượt các chỉ tiêu công tác xét xử theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc Hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao và công tác thi hành án, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của thành phố Thái Nguyên và của tỉnh.
 
    Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai kế hoạch cải cách tư pháp của đơn vị trên một số lĩnh vực còn chậm; vẫn có bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của Thẩm phán và Hội đồng xét xử; số lượng phiên tòa “số hóa”, phiên tòa trực tuyến chưa được tổ chức thường xuyên, liên tục…
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hà Tuấn Phương, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn kiểm tra đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo Toà án nhân dân thành phố Thái Nguyên khắc phục các tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra chỉ ra; đồng thời, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan trong việc chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn hoạt động; tiếp tục triển khai 14 giải pháp nâng cao chất lượng xét xử, tập trung vào việc nâng cao chất lượng bản án, quyết định, nâng cao hiệu quả công tác hoà giải và công tác đối thoại, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng chuyển đổi số trong công tác; quán triệt cho cán bộ, đảng viên các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền Việt Nam trong giai đoạn mới. 
Nguyễn Hùng Cường
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên)
.