Đà Nẵng: Quán triệt, triển khai các chương trình hành động về công tác nội chính

Thứ Sáu, 21/04/2023, 09:38 [GMT+7]
    Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các chương trình hành động của Thành ủy thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các văn bản của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác nội chính. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ thành phố đến cơ sở, với gần 4.000 cán bộ, đảng viên tham dự. 
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
 
    Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được quán triệt các văn bản quan trọng gồm: Chương trình hành động số 29-CTr/TU, ngày 10/4/2023 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Chương trình hành động số 31-CTr/TU, ngày 15/4/2023 của Thành ủy về Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Chương trình hành động số 30-CTr/TU, ngày 14/4/2023 của Thành ủy về Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng quán triệt chuyên đề tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng quán triệt chuyên đề tại Hội nghị
     Hội nghị cũng đã quán triệt 03 chỉ thị mới trên lĩnh vực nội chính gồm: Chỉ thị số 26-CT/TU, ngày 22/3/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 23/3/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống, kiểm soát tệ nạn và tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố; Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 27/3/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố. 
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể, người đứng đầu các cấp nắm rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của các chương trình hành động; đồng thời, chỉ đạo quán triệt và có kế hoạch triển khai cụ thể các nhiệm vụ được nêu ra trong các chương trình hành động sát với chức năng, nhiệm vụ ở đơn vị, địa phương mình.
 
    Đồng chí Bí thư Thành ủy lưu ý, việc quán triệt, thực hiện một số nghị quyết và chương trình hành động cần được triển khai thống nhất, đồng bộ, thường xuyên đánh giá, rà soát, điều chỉnh cho phù hợp. Đối với các chỉ thị mới trên lĩnh vực nội chính vừa được Ban Thường vụ Thành ủy ban hành, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc; các cấp ủy phường, xã, quận, huyện quán triệt các nội dung liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm; các cấp ủy trong cơ quan tư pháp, cơ quan tố tụng từ thành phố đến quận, huyện phải có kế hoạch triển khai cụ thể các chỉ thị.
 
    Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên đối với việc quán triệt, triển khai thực hiện các chương trình hành động và các chỉ thị mới được quán triệt tại Hội nghị để báo cáo Ban Thường vụ cấp ủy các cấp. Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt chuyên sâu các nội dung chương trình hành động và các nội dung mới của các chỉ thị mà Ban Thường vụ Thành ủy vừa ban hành. Văn phòng Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy theo dõi, tổng hợp tình hình việc triển khai thực hiện tại các địa phương, đơn vị, kịp thời báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo.
Huỳnh Văn Thắng
(Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng)
.