Lào Cai: Kết quả công tác cải cách tư pháp quý I/2023

Thứ Năm, 20/04/2023, 06:54 [GMT+7]
    Trong quý I/2023, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lào Cai đã ban hành Chương trình công tác cải cách tư pháp năm 2023 và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách tư pháp; chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh đã chỉ đạo Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo và các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh với chức năng, nhiệm vụ đã cùng cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công cơ bản đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra. 
 
Đoàn công tác Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XV làm việc với UBND tỉnh Lào Cai khảo sát việc chấp hành pháp luật trên địa bàn tỉnh
Đoàn công tác Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XV làm việc với UBND tỉnh Lào Cai khảo sát việc chấp hành pháp luật trên địa bàn tỉnh
    Chỉ đạo các cơ quan tư pháp thực hiện tốt công tác phối hợp trong khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử; chất lượng điều tra, truy tố xét xử, thi hành án ngày càng được nâng lên vụ án được đưa ra giải quyết, xét xử, đảm bảo kịp thời, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không kết án oan người không có tội, không bỏ lọt tội phạm. Công an tỉnh tập trung chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, trong quý: Tổng số bắt giữ 134 đối tượng; khởi tố mới 115 vụ/178 bị can; kết luận chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 92 vụ/133 bị can. Tiếp nhận xử lý144/247 tin. Ban hành kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra hình sự và công tác xây dựng lực lượng của cơ quan điều tra hai cấp năm 2023 đối với 09 đơn vị công an các huyện, thị xã, thành phố. 
 
    Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thường xuyên phối hợp với Tòa án nhân dân hai cấp tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, phiên tòa có ghi âm, ghi hình để nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án xác định được 24 vụ án trọng điểm để điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo xử lý nghiêm minh, kịp thời, chính xác nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương; tổ chức 61 phiên tòa rút kinh nghiệm/28 kiểm sát viên làm công tác giải quyết án hình sự; 04 phiên tòa xét xử lưu động, nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. Toà án nhân dân hai cấp thụ lý 1.282 vụ việc các loại, đã giải quyết 753 vụ việc; tổ chức 17 phiên tòa hình sự sơ thẩm trực tuyến; 37 phiên toà rút kinh nghiệm, công khai 827 Bản án, quyết định theo quy định. Cục Thi hành án dân sự tỉnh thụ lý 1.787 việc/743,922 tỷ đồng; đã giải quyết xong 781 việc/33,627 tỷ đồng; theo dõi đôn đốc 13 bản án hành chính. 
 
    Sở Tư pháp tỉnh triển khai Quyết định số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai” giai đoạn 2023-2027; tổ chức 02 hội nghị/400 đại biểu tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động bổ trợ tư pháp theo quy định. Chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, thị ủy triển khai thực hiện công tác cải cách tư pháp theo chức năng nhiệm vụ; chỉ đạo Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp cấp huyện ban hành kế hoạch, chương tình công tác cải cách tư pháp năm 2023 để triển khai thực hiện hiệu quả.    
                                                                                Nguyễn Thêu 
                                                                     (Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai)
.