Đắk Lắk: Quán triệt nội dung Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh"

Thứ Ba, 25/04/2023, 16:36 [GMT+7]
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt nội dung Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng hình thức trực tuyến tới các điểm cầu trên toàn tỉnh.
 
    Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương của tỉnh.
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị điểm cầu Tỉnh ủy Đắk Lắk
Các đại biểu tham dự Hội nghị điểm cầu Tỉnh ủy Đắk Lắk
    Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được tiếp thu nội dung về quá trình biên soạn cũng như giá trị cốt lõi Cuốn sách về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
 
    Theo đó, Cuốn sách ghi dấu chặng đường 10 năm kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, được thể hiện ở các nội dung lớn: (1) Thực tiễn cho thấy tham nhũng từng bước được ngăn chặn, đẩy lùi và có chiều hướng thuyên giảm; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược; niềm tin trong Đảng, trong nhân dân được củng cố và dấu ấn về vai trò của người đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; (2) Trong 10 năm qua, chúng ta thường xuyên tổng kết, đánh giá, qua đó khắc phục những hạn chế, yếu kém, xác định đúng con đường, phương pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đúc rút được những vấn đề lý luận và thực tiễn qua tổng kết thường xuyên thể hiện ở các Hội nghị về phòng, chống tham nhũng; (3) Vai trò có tính quyết định của người đứng đầu của Đảng: thể hiện qua phương châm “nói đi đôi với làm, nói thẳng, nói thật, làm thật, cách làm bài bản, chắc chắn, mang lại kết quả khả quan”; (4) Toàn bộ tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư cần được tập hợp, tổng hợp, khái quát và hệ thống lại như là sự trả lời cho câu hỏi: Vì sao công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lại đạt được thành công như vừa qua? Sự thành công ấy không chỉ được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình mà còn được bạn bè quốc tế đánh giá cao và ghi nhận; (5) Cuốn sách đã được đưa vào chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Cuốn sách được kết cấu làm 3 phần: Phần thứ nhất có tiêu đề “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”. Phần thứ hai có tiêu đề “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”. Phần thứ ba có tiêu đề: “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”. Nội dung cuốn sách là sự tổng kết thực tiễn phong phú, thể hiện quá trình lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, cụ thể, đầy sức thuyết phục của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, có giá trị sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị, địa phương trong tỉnh tổ chức quán triệt nội dung tác phẩm đến cán bộ, đảng viên và nhân dân thuộc địa phương, cơ quan, đơn vị mình một cách thiết thực, phù hợp, linh hoạt và hiệu quả; xây dựng chương trình hoặc kế hoạch để thực hiện Kế hoạch số 143-KH/TU, ngày 30/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện và tuyên truyền về nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư.
 
    Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, đổi mới nội dung, phương thức chuyển tải thông tin về những nội dung cơ bản của tác phẩm đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
                                                                                         Văn Hiếu
.